barnasV Barnasu na bojo imiel ulice “Simonitti”. Družina znanega beneškega arhitekta, ki je umru lieta 1989, je bla napisala županu, de se je počutila užaljeno, kar je občinska uprava ponudila, naj vasjani volijo med imenom Simonittija an “del Mulino”.
Kar je Adriana Scrignaro tuole tiela poviedat – an razložit zaki je po njenem mnenju imiela pru družina – na sosiednji, ki je bla v vasi špietarske občine 7. maja, so jo kajšni huduo zamučal an je nieso pru pustil začet guorit.
“Ratalo je kiek, glih ku kar so bla te narbuj temna lieta naše zgodovine,” nam je poviedala Adriana Scrignaro. “An pa Simonitti je nardiu puno za našo vas, nenazadnje je tud postroju našo cierku”.