V Špietre se že vič cajta parpravjajo na 18. Srečanje Šempetru, ki lietos bo pru tle. Po navadi je parvo saboto junija, lietos bi bluo na 2., a ker je Dan Republike, so preložli na drugo saboto, na 9. junija.
Okuole pudneva pridejo v Špietar, kjer od 12.30 napri, po pozdravih, bo pod tendonam gor par šuolah kosilo za vse. Goste bo s pietjem sparjeu tud zbor Fajnabanda.
Od dvieh popudan napri se gostje arzpartjo na raznih prireditvah, ki so jih za telo parložnost špietarski kamun, domača kulturna an športna društva an druge skupine organizal. Bojo športne an kulturne dejavnosti, ogledi an spoznavanja našega teritorija, an tuole do ne šeste an pu popudan, kar bo le pod tendonam vičerja. Grede pa bo ob 19.15 slovienska sveta maša v farni cierkvi v Špietre, nagrajevanje tistih, ki bojo igral na balon an odbojko na travi, namizni tenis (ping-pong), ročni nogomet an pikado (freccette).
Kulturni program bo v Petjagu, kamar je pro loco Ponteacco povabila, le v okviru telega srečanja, Beneško gledališče, an v Špietre kjer pa bo plesala beneška folklorna skupina Živanit.
Beneško gledališče predstavi igro Ojceta na bo, ki so jo parvi krat igru za osmi marec. Če jo niesta vidli tekrat, na stuojta zamudit tele parložnosti. Naše igrauke Ljuba Crainich, Anna Iussa, Carla Loszach, Anita an Graziella Tomasetig (an v posnetku tudi Breda Berginc) vas čakajo v Petjagu, pred Centrom, kjer ob sedmi zvičer nam predstavijo še ankrat telo Ojcet, ki jo na bo.
Od sedme napri bojo pa pod tendonam v Špietre plesal tisti od Živanit, ki nam predstavijo plese iz Posočja (žibenšrit, bojmi…). Kuo je tuo, de nam na zaplešejo naše plese sklavo, početauko, potresauko? Zak tele plese, an tela je pru na liepa novuost, jih zaplešejo otroc, ki od otuberja obiskujejo (frequentano) tečaj folklore. Na koncu… presenečenje, sorpreža.
Za zarobit srečanje Šempetru v Špietre poskarbi pa domači parljubljeni ansambel Skedinj.

Tle zdol vam na kratko predstavemo še program izletu, ki so jih parpravli za stuort spoznat gostom naše kraje an kulturo.

1. Pohod “Degustacija”
Začne se s pekarno Dorbolò  (Gubanificio Dorbolò), kjer bojo mogli gostje spoznat beneško gubanco, potle pride na varsto muzej SMO, pohod pa se zaključi v mikropivovarni Gjulia.

2. Kulturni pohod
Začne se v muzeju SMO, potle pa se puode do cierkuce Sv. Kvirina iz XV. stuolietja (je ena od 44 votivnih cierkuc v Nediških dolin, v nji se je sestaju Veliki Arengo), an še napri čez muost na Nediži do Barnasa an cierkuce Sv. Jerneja, ki je dielo škofjeloških mojstru. Na koncu se gre še v bunker na Karkošu.

3. Kolesarski izlet
Z električnim kolesom (e-bike) se bo šlo do Landarske jame, potle pa še napri do laštre v Bijačah, okuole katiere so se zbieral sodniki Landarske banke, an v Rakarju hram, kjer je muzejska zbirka. Izlet se zaključi s cierkuco Sv. Jakoba an gradom Ahrensperg v Bijačah. Za videt vse tuole pa se more iti an z avtobusom.

4. Zgodovinski pohod
Start je na viseči brvi na Nadiži par Nokuli, potle pa se gre pogledat te stari del Špietra, kjer se more videt primiere tipične stare beneške arhitekture. Potle se puode napri do Bjarča an starega malna an jame oziroma spodmola, kjer je živeu prazgodovinski človek. Pohod se zaključi v Petjagu.