Spodbujati različne oblike mehke mobilnosti, da bi ohranili naravno dediščino in povečali njeno dostopnost in privlačnost za vse skupine obiskovalcev. To je glavni cilj zanimivega projekta “Parkiraj in doživi naravo” Triglavskega narodnega parka, pri katerem so sodelovali tudi Občina Bohinj, Turizem Bohinj, Občina Kobarid, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Posoški razvojni center in ZRC SAZU – Inštitut za slovensko narodopisje. V sklopu tega projekta so v Zeleni hiši v Kobaridu včeraj, 26. aprila, odprli info točko “Naj vas narava zapelje”, s katero bodo prispevali k razvoju trajnostnega turizma na tem območju, saj se vsi zavedajo, da je to edina prava pot.
V kobariški info točki, ki je že druga v sklopu tega zanimivega projekta (tretjo bodo v kratkem odprli v planinskem muzeju v Mojstrani, vzpostaviti pa jo je mogoče tudi pri drugih zainteresiranih deležnikih), najdemo tako animiran stenski zemljevid Julijskih Alp, na katerem so označene naravne in kulturne znamenitosti tega območja ter krajevna ponudba trajnostne mobilnosti, ki olajša pot do teh točk. V info točki je mogoče tudi virtualno preleteti Julijske Alpe, pomembna pridobitev pa je predvsem interaktivna aplikacija. O njenih vsebinah je spregovorila Majda Odar s Triglavskega narodnega parka, ki je tudi izpostavila, da aplikacija dejansko povezuje celotno območje Julijskih Alp in nudi celostno informacijo o turističnih zanimivostih, poteh, kolesarskih stezah, kombinirani ponudbi oblik trajnostne mobilnosti (na primer z usklajenimi urniki med vlakom in avtobusi) itd. Aplikacija sicer vsebuje interaktivni zemljevid, ki ga je mogoče tudi vgraditi v druge spletne strani (in ga nadgraditi z novimi vsebinami, ki bodo dostopne vsem), v delu “odgovorno po Julijskih Alpah” predstavlja inteligentni transportni sistem, ki so ga vzpostavili na tem območju, na ogled pa je tudi poučen kratek animirani film s tremi junaki avtohtonih pasem s tega območja, bovško ovco, drežniško kozo in kravo ciko, ki prikazuje, kako lahko s pomočjo mehke mobilnosti z lahkoto pridemo do cilja in pri tem uživamo naravno bogastvo teh krajev, obenem pa se tako tudi izognemo težavam, ki jih lahko povzroči raba osebnega avtomobila (https://www.youtube.com/watch?v=ymaSurdS_gw).
Sam projekt, v okviru katerega so uredili tudi številna parkirišča, na primer v bližini Bohinjskega jezera in planine Kuhinja, izvedli zanimive raziskave in druge dejavnosti, je bil vreden 600 tisoč evrov in so ga izvedli v sklopu programa EEA Grants, ki ga financirajo Lichtenstein, Luksemburg in Norveška, kot je povedal Davorin Koren. S pomočjo trajnostne mobilnosti bo to območje vse bolj zanimivo tudi za družinski turizem, na vidiku pa je že nov projekt, s katerim bodo usmerjali obisk in promovirali pohodniške poti na območju Julijskih Alp.
Župan Občine Kobarid Robert Kavčič in direktor občinske uprave Simon Škvor sta spregovorila o avtobusu Hop-on Hop-off, ki so ga poskusno uvedli lani. Po eni strani so želeli zmanjšati obremenjenost okolja, da bi ohranili naravno bogastvo, po drugi pa nuditi novo storitev domačinom, saj na Kobariškem ni javnih prevoznih sredstev.
Z minibusom za 20 ljudi, ki omogoča tudi prevoz koles, so v dveh mesecih do glavnih turističnih lokacij in vasi prepeljali približno 2.300 potnikov, ki so za dnevno karto plačali 1 evro. S tem niso krili niti tretjine stroškov, tako da je predstavljal za Občino ta projekt znatno investicijo, ki pa se je nedvomno splačala, je bilo slišati na odprtju info točke. Avtobus Hop-on Hop-off bo na razpolago tudi letos in bo še naprej vozil na petih linijah, nudil pa bo dostop tudi do pohodniških in kolesarskih poti. V bodoče pa bi radi ponudbo razširili še na Bovško in Tolminsko, povezali pa bi radi tudi Benečijo, da bi bili še bolj zanimivi za turiste
Ob koncu so predstavili še paket “zelenih izletov”.