Najnovejša analiza športnega ribolova v zgornjesoški dolini je vnovič potrdila, da so ribiči med najbolj zaželenimi gosti. Četudi predstavljajo vsega dva odstotka prenočitev med tujimi turisti, njihova poraba dosega približno 3,5 milijona evrov na leto.

Na območju zgornje doline reke Soče imajo ribiški turisti na izbiro več kot 240 kilometrov ribolovnih voda in veliko pestrost različnih rečnih tipov (Soča od Trente do jezu v Podselu; Lepenica, Koritnica, Učja, Nadiža, Bela, Tolminka, Idrijca, Bača, Koritnica, Kneža, Trebuščica, Cerknica in Kanomljica). Z rekami v zgornji dolini reke Soče upravljajo Ribiška družina Tolmin, Ribiška družina Idrija in Zavod za ribištvo Slovenije.

Ribiči prihajajo zaradi soške postrvi … Foto: Ciril Mlinar – Cic

Na podlagi terenske ankete, ki jo je sofinanciral Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, je podjetnik in ribiški vodnik Gašper Jesenšek v sodelovanju z Zavodom Sara Vuri ugotovil, da si v letu 2021 ribiči v Posočju preživeli kar 6,15 dni, ostali turisti pa 2,64. Za dan ribolova je posameznik namenil 274 evrov, kar je dobrih 80 odstotkov več od povprečnega turista, ki po podatkih Statističnega urada v gorskih občinah porabi 135 evrov. Več kot 70 odstotkov ribičev ima dokončano vsaj univerzitetno izobrazbo, več kot polovica med njimi pa sodi v dohodkovni razred nad 55.000 evrov letne plače.

V soški dolini se jih je 40 odstotkov znašlo prvič, kar 96 odstotkov pa jih je v anketi odgovorilo, da se bo na ribolov v te kraje še vrnilo. Glavni razlog za potovanje je bilo izključno muharjenje, ostale dejavnosti pa jih praktično ne zanimajo. Glavni ribji vrsti, zaradi katerih prihajajo, sta soška postrv in lipan. Na ribolov v Posočje prihajajo zaradi ohranjenega okolja.

… in ohranjenega okolja. Foto: Dryfly Stories

“Menim, da je raziskava ponovno pokazala, da so ribiški turisti segment turistov, ki ostane dlje časa in zapravi več denarja kot drugi turisti, hkrati pa s svojim obiskom ne obremenjujejo našega okolja. V prihodnosti se bomo morali še dodatno osredotočati na takšne turiste, ki imajo visoko dodano vrednost v  nasprotju z množičnimi turisti, kjer je razmerje med pozitivnimi in negativnimi vplivi manjše,” je poudaril Jesenšek.