Foto: Mario Saccomano

Ekološka vas Čadrg nad Tolminom je 23. marca gostila srečanje predstavnikov Naravnega parka Julijskega predgorja in Triglavskega narodnega parka oziroma prebivalcev območij, na katerem delujeta. Parka zgledno sodelujeta že dobrih dvajset let, skupnih projektov pa je bilo čedalje več. Pred desetimi leti je tako Federacija Europarc razglasila območje Triglavskega narodnega parka in Naravnega parka Julijskega predgorja za skupno Ekoregijo Julijske Alpe ter jima nato leta 2016 podelila še listino za trajnostni razvoj turizma na tem čezmejnem območju. Junija lani so predstavniki obeh ustanov sklenili nov dogovor glede upravljanja te čezmejne regije in uresničevanja listine za trajnostni turizem v zavarovanih območjih, novembra pa so se na 4. skupnem forumu listine za trajnostni turizem, ki je bil v Bardu, dogovorili, da si bodo skupaj ogledali primer dobre prakse.
Udeleženci sobotnega srečanja so tako spoznali kmetijske dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo v tej ekološki vasi, posvetili pa so se tudi dejavnostim v okviru programu Unesco MAB (Man and Biosphere). Prvo zaščiteno slovensko območje, ki je pridobilo oznako Unesco MAB, so bile namreč prav Julijske Alpe, za podobno priznanje si prizadevajo tudi na italijanski strani: kandidatura je bila uradno vložena, zdaj pa Park Julijskega predgorja čaka na odgovor oziroma oceno iz Pariza. Če bo sprejeta, bo naslednji korak oblikovanje skupnega čezmejnega Unesco MAB območja Julijskih Alp. Kot nam je po srečanju v Posočju povedal direktor Naravnega parka Julijskega predgorja Stefano Santi, so bili z obiskom ekološke vasi izredno zadovoljni.

Več v tiskani izdaji Novega Matajurja, ki je izšla 3. aprila.