Branit an daržat živo našo bogato kulturo, naš izik an našo zgodovino, pa tud se povezat s tistimi skupnostmi, ki jih imamo blizu: sevieda s Posočjem, pa tud s furlanskim an italijanskim svietom. Teli so cilji Inštituta za sloviensko kulturo v Špietru, je poviedu predsednik Giorgio Banchig na občnem zboru, ki je biu 16. aprila v prestorih muzeja SMO. Tela je bla tud parložnost za pregledat vse tiste, kar je bluo nareto lansko lieto, an projekte, ki jih Inštitut parpravlja za prihodnost. Banchig an direktorca Marina Cernetig sta poudarila, kuo je Inštitut parpomagu povezat doline: od Kanalske, do Rezije, Terskih an Nediških. Kupe s tuolin je Inštitut postau ključna točka an za razvoj turizma telih krajev: lani je Inštitut postau urad IAT (odgovoren za turistične informacije an sprejem turistov) Nediških dolin. Z nakupom posebnih “totemov”, ki so jih postavli po vseh dolinah an ki multimedialno pokažejo vse te narbuj zanimive turistične točke, je Inštitut zaključiu parvi del projekta Mi smo tu. V muzejih po dolinah so imiel tud puno obiskovaucu: samuo v SMO so jih lani zaštiel 3 taužint. V naslednjih miesecih bo Inštitut parpeju avtobus “Hop on Hop off”, ki že uoze turiste okuol po Posočju, tud v naše kraje. Z njim bojo pejal turiste iz Čedada do Nadiških dolin an potle napri do Kobarida. Občnega zbora se je udeležil tud Stefano Santi, direktor Parka Julijskih Predalp. Poviedu je, de je za razvoj Parka ključno sodelovanje z ISK an s slovenskimi organizacijami. Razveseliu se je tud, de so podparli idejo, de bi park an cieu teritorij okuol njega zaščitli v okviru projekta MAB-UNESCO.