Stanovska organizacija slovenskih kmetovalcev v Italiji, Kmečka zveza, bo od jutri, 15. marca, v vsej deželi FJK delovala povsem enotno, saj bodo na izrednem občnem zboru – srečanje bo internega značaja – člani dosedanjih pokrajinskih Kmečkih zvez (tržaške, goriške in videnske) ter deželne uradno ustanovili enotno organizacijo. O potrebi po združevanju moči se je govorilo že več let, vodstva dosedanjih štirih zvez pa so se lansko jesen odločila za zgodovinski korak. Kmečka zveza bo vsekakor še naprej zagotavljala aktivno prisotnost in delovanje na lokalni ravni – s pokrajinskimi odbori, ki bodo imeli svojega predsednika in tajnika, te pa bodo imenovali člani organizacije s tistega območja -, enotnost pa bo omogočila poenostavitev vseh birokratskih postopkov in bolj učinkovito zagotavljanje uslug in storitev na področju svetovanja in administracije vsem članom.