Od svetišča do svetišča, od morja do gora. Nebeška pot, ki je v Italiji poznana tudi kot Oglejska oziroma kot Iter Aquileiense, vodi namreč v desetih etapah od Ogleja do Višarij, posebno predetapo pa ima na otoku Barbana v Gradeški laguni. Dolga je približno 210 kilomtrov, romarje pa vodi tudi skozi Benečijo in Rezijo ter se nato zaključi na območju Kanalske doline. Nebeška romarska pot pa je dejansko tudi čezmejne narave, saj je svetišče na Višarjah cilj tudi podobnih slovenske oziroma avstrijske poti. Slovenska se začne na Brezjah na Gorenjskem, v najbolj obiskanem romarskem kraju v Sloveniji, kjer je bazilika Marije Pomagaj. Avstrijska pot pa starta pri cerkvi Marijinega vnebovzetja v naselju Gospa Sveta (Maria Saal) na Koroškem.
O Nebeški poti in priložnostih, ki jih pohodniške – v tem primeru romarske – poti in doživljajski turizem nudijo, predvsem manjšim in manj poznanim krajem, so spregovorili v petek, 7. decembra, v centru Lemgo v Teru, kjer so obenem predstavili tudi evropski projekt Walk Art, s katerim skušajo ovrednotiti in promovirati take poti v naši deželi in Avstriji ter jih povezati v mrežo.
O tem 200 tisoč evrov vrednem projektu, ki se bo zaključil poleti naslednje leto, je podrobneje spregovoril Rudi Bagatto, predstavnik Konzorcija skupnosti gričevnate Furlanije (Consorzio Comunità collinare del Friuli), ki povezuje petnajst občin. Ta konzorcij je namreč vodilni partner omenjenega projekta, pri katerem na italijanski strani na primer sodeluje tudi agencija Promoturismo FJK. Med projektne dejavnosti sodijo izdelava zemljevidov poti, na katerih so označene tudi glavne zanimivosti posameznih krajev, skozi katere tečejo, postavitev tabel in oznak, priprava in širjenje promocijskega gradiva, izdelava spletne strani, priprava posebnih turističnih paketov, javna srečanja, organizacija posebnih dogodkov, kot je na primer Čezmejni pohodniški festival, in podobno, izobraževalna srečanja, saj je treba turistične ponudnike pripraviti, da bodo na primeren način sprejeli obiskovalce-romarje.
Med potmi, ki so bile vključene v ta zanimiv projekt, je bila seveda tudi Nebeška pot, ki je, kot je razložil eden od njenih pobudnikov Aurelio Pantanali, nastala leta 2006. Odprta je v poletnih mesecih, največ romarjev pa se nanjo poda julija in avgusta. Trenutno jih beležijo okrog 600 na sezono, cilj pa je, da bi privabili vsaj 10 do 15 romarjev na dan oziroma da bi poletno število pohodnikov naraslo na tri tisoč in počasi celo na šest do sedem tisoč. Nujno potrebno pa je okrepiti tudi ponudbo na njej, saj je trenutno, še posebno v določenih odsekih, zelo malo postojank oziroma objektov, ki bi nudile prenočitvene zmogljivosti in gostinsko oskrbo. Za razvoj in morebitno bodočo dodatno razširitev poti pa seveda računajo na sodelovanje krajevnih skupnosti in uprav, upoštevajoč dejstvo, da ima taka oblika turizma še velik neizkoriščen potencial in da je lahko v bolj obrobnih krajih prav zato še posebno zanimiva. Prav zato so se tudi pri organizaciji predstavitvenih srečanj na območju Nadiških in Terskih dolin (ostali dve sta bili v Ahtnu oziroma Prapotnem, op.ur.) na primer povezali z lokalno akcijsko skupino Torre Natisone GAL in posameznimi občinskimi upravami (večera v Teru so se tako med drugimi udeležili tudi predsednik GAL-a Mauro Veneto in direktorica Enrichetta Pinosa ter župan Tipane Alan Cecutti). Ponudbo pa bodo vsekakor že kmalu še dodatno obogatili, saj načrtujejo tudi alternativno kolesarsko pot oziroma želijo nuditi romarjem tudi možnost, da bi pot prehodili v obratni smeri. Sicer pa so že zdaj pohodnikom na voljo vodnik, razne brošure, zemljevidi, GPS sledi, spletna stran, na kateri je mogoče dobiti vse potrebne informacije, dobra reklama za Nebeško pot pa je bila tudi njena predstavitev v oddajah državne televizije RAI Geo&Geo in Sulla via di Damasco.
Na srečanju v Teru pa sta svoje izkušnje na tej romarski poti predstavila še predsednik združenja Iter Aquileiense Giuseppe Poiana in Maurizio Pessina, ki sta med drugim poudarila, da ti romanje omogoča boljše spoznati samega sebe, je odlična priložnost za meditacijo, obenem pa ti nudi priložnost za sklepanje novih prijateljstev in uživanje v prelepi naravi in odmaknjenih in manj poznanih krajih.
V Teru pa je bilo slišati tudi nekaj konkretnih predlogov, kako bi lahko Nebeško pot razširili oziroma ji dodali še kak odsek ali alternativen predlog pri posameznih etapah tako v Nadiških kot v Terskih dolinah oziroma jo približali tudi najmlajšim preko sodelovanja s šolami.
Več informacij o Nebeški poti najdete na spletni strani www.camminoceleste.eu.