dreka2015Sadà je na varsti Dreka. Opozicija v dreški občini je pred kratkim predstavla dokument, ki ga bojo obravnaval v prihodnjem občinskem svetu.
Dokument je zelo podoben tistemu, ki so ga odobril marca v Podboniescu an tud tistemu, ki ga je soglasno sprejeu dičemberja lanskega lieta občinski svet v Reziji. Lista ‘Insieme per Drenchia’ zahteva, da Občina sprejme ‘nediško’ ku avtohtoni jezik an mu da valenco maternega jezika. V dokumentu, ki ga je podpisu občinski svetovalec Claudio Crainich, sta citirana dva zakona (daržavni 38/2001 an deželni 26/2007) za  sloviensko jezikovno manjšino tudi v naši pokrajini.
Pa po mnenju tistih, ki so napisal (al prepisal) dokument, “na teritoriju videnske pokrajine so skupnosti, ki imajo zgodovino, ki se razlikuje od tistega od slovienske nacionalne manjšine”. Buj napri pa piše tud, da so Občine, Gorska skupnost Ter, Nadiža an Brda, Pokrajina Videm  an Dežela podparle an podpirajo iniciative, ki služijo za zaščito ‘nediškega’.
O telem dokumentu so razpravljal te drug tiedan člani slovienske deželne posvetovalne komisije. Michele Coren, ki je tudi svetovalec večine v Dreki, je poviedu, de “tisto, kar je pisano niema nobedne povezave z Ustavo an tudi z daržavnim an deželnim zakonom za Slovence ne, saj ščitijo slovensko jezikovno manjšino. Vse tuole – je dodau – pru ko se vsi trudimo, da se zakoni za sloviensko manjšino uveljavijo. Zakoni, ki med drugim ne predvidevajo nobedne obveznosti an ki predvidevajo tudi valorizacijo slovienskih narečij, ki so v  Nediških an Terskih dolinah an v Kanalski dolini”.
Deželni odbornik Gianni Torrenti, ki je predsednik komisije, je sprejeu predlog nekaterih članu, da bo prihodnja seja, verjetno že pred koncem maja, posvečena pru problematiki Benečije. Ne gre sevieda samuo za problem ‘nediškega’, čepru je zelo resen, pa tudi o problemih demografskega padca an težke ekonomske situacije v Benečiji.