Za direktorsko mesto Javnega zavoda za turizem Dolina Soče se je na razpis prijavilo 11 kandidatov. Komisija bo v kratkem preverila prispelo dokumentacijo, v svetu zavoda pa upajo, da bi z izbirnim postopkom zaključili do konca leta. Vseeno pa prihodnost skupnega zavoda posoških občin zaradi notranjih sporov glede financiranja ostaja negotova. Omenja se celo javna tribuna na Bovškem za morebiten izstop iz zavoda.

»Pravzaprav smo bili pozitivno presenečeni, saj smo se bali, da v tem času ne bo odziva,« je najprej povedal predsednik sveta zavoda in posoški poslanec SDS Danijel Krivec. Kot pravi, bo treba po odpovedi dolgoletnega direktorja Janka Humarja obrniti nov list: »Veliko prijav je posledica prepoznavne kakovosti zavoda, za kar ima zasluge tudi zdajšnji direktor. Naša naloga je, da se dobro delo nadaljuje.«

Od 11 vlog je bila ena nepopolna, trije kandidati menda ne izpolnjujejo pogojev, zato bo svet zavoda na predstavitev povabil sedem prijavljenih (potencialno osem). Zavod išče nekoga, ki že ima štiri leta izkušenj na vodilnih položajih in vsaj štiri leta delovanja v turistični dejavnosti. Izmed možnih imen »v klobuku« se med drugimi omenjajo Petra Zlatoper, Matej Terpin, Mateja Kodermac in Peter Dakskobler. Krivec upa, da bi izbira kandidatov s predstavitvami potekala nemoteno in pospešeno. S korespondenčnimi sejami občinskih svetov, ki v času epidemije koronavirusa ne bi bile novost, bi morebiti novega direktorja potrdili za nastop na funkcijo s 1. januarjem. V nasprotnem primeru bi morali iskati vršilca dolžnosti.

Strokovni svet zavoda je prepričan, da zavod dela dobro, potrditev tega pa da je bila minula turistična sezona. Foto: Blaž Močnik

Bovec: spremeniti financiranje

Janko Humar je podal odpoved o zaposlitvi konec septembra zaradi nesoglasij predvsem z bovško občino, ki je odtegnila denar za delovanje skupne službe, čemur je nato sledila še kobariška občina. Bovška občina je zavodu odvzela 50.000 evrov, kobariška pa 25.000.

S posredovanjem strokovnega sveta zavoda, ki je zgolj posvetovalno telo, odgovorni niso razčistili položaja. Skupno službo posoške občine sofinancirajo v razmerju 50:25:25, kar je bil bovški pogoj, da je obdržal vpliv po združitvi dveh zavodov. Čeprav številke prenočitev, pobrane turistične takse in število ponudnikov pritrjujejo takšni razdelitvi, se župan Valter Mlekuž s tem očitno ne strinja več, češ da Bovec nazaj ne dobi toliko, kolikor v njega vlaga, medtem ko so v Kobaridu pristali, da bi poravnali obveznosti za nazaj.

»Če pride do enostranskih potez, pride tudi do težav. Sistem razdelitve je dober,« je jasen Krivec. Bovec je lani namreč zgolj s turistično takso dobil 645.000 evrov, kar je približno 60 odstotkov vse pobrane takse v dolini. Za nameček je zavod Dolina Soče zgolj skozi svoje kanale rezervacijskih sistemov bovškim ponudnikom zagotovil dvakrat več, kot je bil prispevek občine za skupni program zavoda – več kot 250.000 evrov, kar je spet 60-odstotni delež vse realizacije zgornjesoške doline iz tega naslova. Lani so v Bovcu našteli skoraj 487.000 prenočitev, v Kobaridu 202.000 in Tolminu 161.000.

V Bovcu javna tribuna?

Odločna podpora strokovnega sveta skupnemu zavodu in opozorilo, da se morajo občine ustanoviteljice držati dogovorjenega, niso zalegle. Mlekuž je sicer napovedal, da bi v 14 dneh sprejel odločitev, kako naprej. Menda ima na mizi celo predlog za javno tribuno, kjer bi se Bovčani odločali, ali sploh še želijo biti del skupnega zavoda Dolina Soče. Na vprašanje, ali je javna tribuna možen scenarij, neposrednega odgovora nismo dobili. Očitno pa bo treba na razplet počakati še vsaj do konca leta.

Ne glede na občinske obveze se bo Mlekuž o prihodnosti zavoda odločal, ko bo videl, kaj mu ima nov direktor ponuditi. Foto: Blaž Močnik

»Direktor zavoda Dolina Soče še ni izbran, zato je v tem trenutku nemogoče podati konkretne odgovore na postavljena vprašanja. Po izbiri novega direktorja nameravam od njega pridobiti informacije o njegovih načrtih, smernicah oziroma viziji razvoja celotne doline, najbolj pa me bo seveda zanimal njegov pogled na razvoj Bovškega. Od tega bodo odvisne vse naše nadaljnje odločitve,« je komentiral Mlekuž.