Naslednjo sredo (12. junija) se bo prvič sestala nova deželna posvetovalna komisija za slovensko jezikovno manjšino, katere mandat bo trajal do naslednjih deželnih volitev. Ta splošni posvetovalni organ za vsa vprašanja in vsebine, ki zadevajo slovensko manjšino v FJK, predvideva 8. člen deželnega zakona za Slovence (26/2007). Komisija ima med drugim pomembno vlogo, ko je govor o projektih, ki se nanašajo na rabo slovenskega jezika, oziroma o predlogu razdelitve finančnih sredstev iz zaščitnega zakona.
Novo komisijo sestavljajo že lani določeni izvoljeni predstavniki v javnih upravah Monica Hrovatin, Aldo Jarc in Stefano Predan (njihovi namestniki so Davide Štokovac, Erik Figelj in Alan Cecutti), predstavniki SSO Maja Lapornik, Walter Bandelj in Ezio Gosgnach (namestniki so – prav tako eden za vsako pokrajino – Ivo Corva, Julijan Čavdek in Anna Wedam), predstavniki SKGZ Ksenija Dobrila, Rudi Pavšič in Luigia Negro (po potrebi jih bodo nadomestili Dorica Kresevič, Livio Semolič oziroma Jole Namor) in Elisabetta Kovic ne predlog komisije za šolstvo.
Komisija, ki jo vodi pristojni deželni odbornik – zdaj je to ligaš Pierpaolo Roberti -, bi morala na prvi seji obravnavati tudi novi predlog deželne vlade o ustanovitvi posebnega registra oziroma seznama za društva, ki izvajajo ukrepe v korist krajevnih govorov, ki se uporabljajo v Reziji, Kanalski, Terski in Nadiških dolinah. Cilj predloga (beri tukaj) je zagotoviti sredstva za delovanje organzacijam, ki se na obmejnem pasu videnske pokrajine ne prepoznavajo v slovenski jezikovni skupnosti, saj trdijo, da so njihova narečja samostojni jeziki slovanskega izvora. Beseda pa bo gotovo tekla tudi o predlogu spremembe zaščitnega zakona za Slovence poslanca Roberta Novellija. Ta dejansko predvideva preštevanje manjšin na deželnem ozemlju, da bi, kot je sam povedal, bolj pravično porazdelili sredstva.