Nova teritorialna medobčinska skupnost naj v Nadiških in Terskih dolinah zaobjame območje, ki danes sestavlja Gorsko skupnost Ter, Nadiža, Brda. Tako se glasi predlog odbora Konzulte slovenskih izvoljenih predstavnikov videnske pokrajine, ki se je sestala v ponedeljek, 27. oktobra, v Špetru, da bi razpravljala o reformi krajevnih uprav, ki jo je odobril odbor Dežele Furlanije Julijske krajine. Srečanja sta se udeležila tudi slovenska deželna svetnika Stefano Ukmar (DS) in Igor Gabrovec (Ssk).
“Omenjena rešitev je namreč glede na posebnost naše stvarnosti najboljša in je tudi popolnoma sprejemljiva, saj upošteva načela in specifična določila reorganizacije lokalnih uprav, ki jih predvideva deželni zakon,” poudarjajo člani Konzulte.
Gorata območja videnske pokrajine, kjer je zgodovinsko prisotna slovenska jezikovna skupnost, so v zadnjem stoletju doživela demografski poraz, ki ni primerljiv z drugimi deželnimi realnostmi. Nadiške in Terske doline imajo tako danes iz vseh zornih kotov vse potrebne značilnosti, ki jih deželni zakon zahteva za ustanovitev medobčinske skupnosti:  teritorialno kontinuiteto (odstavek A, 3. člena deželnega zakona), homogenost, komplementarnost in integracijo geografskih, demografskih, ekonomskih, socialnih, naravnih in kulturnih značilnosti (odstavek C, 3. člena).
To dokazuje tudi zaščitna zakonodaja za slovensko manjšino, in sicer deželni zakon 26/2007 in državni 38/2001, ki v 21. členu omenja razvoj slovenske jezikovne skupnosti na Videnskem.
V goratih krajih videnske pokrajine sta zaščitna zakona ključna za ohranitev jezikovnih pravic in za razvoj območja, ki ima drugačne in posebne potrebe.
Že sama deželna vlada je sicer predvidela (v 31. členu reforme krajevnih uprav), da se lahko bivše gorske skupnosti preoblikujejo v teritorialne medobčinske skupnosti in da bi ta rešitev seveda olajšala prehod s stare na novo upravo.
“Upamo, da bodo to naše stališče podprle vse krajevne oblasti, deželni svetniki s tega območja, župani in komisar gorske skupnosti. Predlagamo, da bi čim prej, se pravi pred začetkom avdicij v 5. deželni komisiji, skupaj razpravljali o tem, tako da bi deželnim oblastem iznesli predlog, ki bi računal na čim širšo podporo, in to ne glede na strankarsko pripadnost. Naša dolžnost je namreč, da povemo svoje mnenje o tem, kako si zamišljamo bodoči upravni ustroj, če bomo Deželi posredovali konkreten in motiviran predlog, ga bo ta morala upoštevati,” so prepričani v Konzulti slovenskih izvoljenih predstavnikov videnske pokrajine. konzulta