Z nastankom Evroservisa se je tudi v naši skupnosti začelo obdobje izkoriščanja evropskih sredstev. In prav evropski projekti znajo predstavljati eno od redkih rešitev nezavidljivega gospodarsko-demografskega položaja prebivalcev obmejnega pasu videmske pokrajine. Evropski projekti so prispevali tudi k utrjevanju sodelovanja med slovensko in italijansko manjšino v Sloveniji. Zadnji tak primer zadeva projekt Jezik-Lingua, ki je pozitivno vplival tudi na stvarnost v Benečiji z odprtjem multimedijskega središča SMO. Sedaj je na vrsti drugi podoben načrt, “Primis – Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin”, ki je v bistvu nadaljevanje projekta Jezik.
Projekt vodi Unija Italijanov iz Slovenije, pri njem pa sodeluje deset partnerjev, med katerimi sta seveda SKGZ in SSO, ki sta se povezali v začasno ciljno združenje Projekt. Zraven je tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje, med jezikovnimi skupnostmi pa velja omeniti še Ladince, Cimbre in Furlane. S projektom bodo namreč krepili jezikovne, kulturne in naravne dediščine avtohtonih skupnosti, skušali spremeniti način dojemanja večkulturne in večjezične identitete s strani turistov in prebivalstva ter promovirali čezmejno območje ter večali turistično povpraševanje z uporabo inovativnih orodij. Projekt je vreden več kot 2,8 milijona evrov in bo trajal tri leta. Vzpostavili bodo tudi več multimedijskih središč, kar zadeva Slovence, pa je cilj njihova celovita predstavitev, se pravi od Kanalske doline mimo Rezije, Terske in Nediških dolin do Gorice in Trsta. Pri tem bodo seveda skrbeli za turistično promocijo celotnega naselitvenega območja, na katerem bodo ovrednotili tudi lokalno gastronomijo, naravne znamenitosti in etnografske muzeje, ki jih imamo v naših krajih. Pomembno vlogo bodo na primer imeli tudi SMO v Špetru in tudi muzeja v Bardu in na Solbici, a ne samo.

Več o strateškem evropskem projektu Primis lahko preberete v Novem Matajurju, ki je izšel 17. aprila, v intervjuju z Martinom Lissiachom, ki je pri SKGZ odgovoren za evropske projekte.