Po dveh letih njenega neformalnega delovanja je iz skupine DM+, ki je želela z različnimi izobraževalnimi dogodki spodbuditi razvoj zavedne, kompetentne in aktivne generacije mladih Slovencev v Italiji, nastalo društvo, ki nosi ime DM+ Društvo mladih Slovencev v Italiji. Za predsednico je bila izvoljena Neža Kravos, odbor pa trenutno sestavlja devet mladih med 20. in 35. letom s Tržaškega, Goriškega in Videnskega. Novo društvo želi mladim nuditi orodja, kompetence in motivacijo za samostojno delovanje v domačem okolju oziroma v krajevnih društvih ter jim omogočiti, da spoznajo bogastvo območja, kjer živimo Slovenci v Italiji.

Odbor je že začrtal triletni program dela in si za cilje zastavil utrjevanje in ohranjanje slovenskega jezika, spodbujanje participacije mladih zamejcev, medsebojno sodelovanje med organizacijami na deželni ravni, povezovanje z društvi, organizacijami in institucijami iz Republike Slovenije, sodelovanje z mladinskimi organizacijami na mednarodni ravni ter povezovanje s šolami in šolsko populacijo. Posebno pozornost bodo posvetili Benečiji, Kanalski dolini in Reziji in so prav zato za svoj sedež izbrali Špeter. Tu bodo priredili tudi širše srečanje, in sicer v nedeljo, 8. decembra, ob 15. uri v Slovenskem kulturnem domu, saj bi radi v svojo sredo privabili čim več mladih.
Več o društvu najdete na FB strani DM+ Društvo mladih slovencev v Italiji, spletni strani www.dmplus.org, Instagramu ali na info@dmplus.org.