Na obmejnem pasu videmske pokrajine, kjer živimo Slovenci, je bila volilna udeležba najvišja v Kanalski dolini oziroma občini Naborjet-Ovčja vas (volilo je 72,80 % upravičencev oziroma 613 volivcev). Edini kandidat, in sicer dosedanji in potrjeni župan Boris Preschern, je prejel 556 glasov.
Tu so še preference posameznih kandidatov liste “Un comune per tutti”, ki so bili vsi izvoljeni v občinski svet: Marisa Piussi 155, Alberto Busettini 89, Alessandro Buzzi 76, Alessandro Vuerich 72, Erica Moschitz 68, Igor Longhini 58, Arianna Stocco 54, Marco Errath 31, Giovanna Liuzzo 23, Walter Wedam 19.

***

A Malborghetto-Valbruna secondo mandato per Boris Preschern, unico candidato sindaco alle elezioni comunali di domenica 26 maggio. Il riconfermato Preschern ha ricevuto 556 preferenze.