Dvodnevni obisk ministrice za Slovence po svetu in v zamejstvu Helene Jaklitsch ob spremstvu državnega sekretarja Dejana Valentinčiča, je pokazal, kolikšna je dejavnost naših društev in organizacij na teritoriju videnske pokrajine. Ministrica se je seznanila res s celotno stvarnostjo Slovencev v Reziji ter v Kanalski, Terskih in Nadiških dolinah in se prepričala, da obstaja trdna volja po vztrajanju in želji po kulturni in jezikovni bogatitvi ter iskanju novih poti slovenske prisotnosti. Kot smo povedali, je to prvi obisk ministrice med Slovenci v Italiji. Že v preteklosti je spremljala dejavnost v teh krajih in bila povezana s Slovenci, ki tu živijo. Zato se ji je zdela odločitev za obisk, ob Narodnem domu 13. julija, izraz podpore in priznanja tukajšnjim Slovencem, ki se toliko let trudijo, da uveljavljajo slovensko kulturo in jezik.
Njen obisk pa je pomenil tudi bistveni premik v procesu trijezičnega šolanja na Trbiškem, saj prav ob njeni prisotnosti na županstvu v Naborjetu so povedali, da je šolsko ministrstvo privolilo v sperimentalno poučevanje italijanščine, slovensščine in nemščine v vseh osnovnih in nižjih srednjih šolah.
Uresničila so se večletna prizadevanja predstavnikov naše narodne skupnosti iz Kanalske doline, predvsem združenja Don Mario Černet in društvu Planika, ki sta veliko energij in dela usmerjali v razne oblike učenja slovenskega jezika. V šolskem letu 2021/22 naj bi na tromeji eksperimentalno organizirali na vseh šolah pouk v treh jezikih. Ministrstvo za šolstvo je prižgalo zeleno luč večjezičnemu šolanju za vse učence in dijake od 3. do 19. leta starosti. Vest je sporočil vodja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu Igor Giacomini na srečanju v Naborjetu. Na njem smo izvedeli, da za ta model šolanja stojijo vsi zainteresirani sogovorniki: občinske uprave s Trbiškega, krovni organizaciji, domači slovenski društvi, Dežela FJK in deželne šolske oblasti.
Izbran je bil model, ki je najbolj prikladen za večjezičen teritorij, kot je Kanalska dolina. V primeru, ko bi v teh krajih uvedli model špetrske dvojezične šole, so povedali razpravljalci, bi težko zbrali zadostnega števila učencev, obenem bi prišlo do določenih nesoglasji in trenj, ker prebivalstvo podpira trijezično poučevanje v šolah, kar se je izkazalo v zadnjih letih.
Večjezičnost, sta povedala župana Naborjeta Boris Prešeren in Trbiža Renzo Zanette, je v teh krajih zgodovinska danost, ki ustvarja dodano vrednost in ponuja mladim večje možnosti za zaposlitev v širšem trijezičnem obmejnem prostoru. Igor Giacomini in ravnateljica večstopenjske šole na Trbižu, Doris Siega, sta izpostavila, kolikšne so prednosti, da se mladi naučijo vseh treh jezikov, kar so doslej preizkusili z večjezično nesistemsko poučevanje zadnjih let, ki je želo splošno odobravanje. Omenjeni model predstavlja v širšem italijanskem šolskem sistemu svojstveno novost, kar bi lahko odprla vrata podobnim izbiram v drugih krajih naše dežele. Na srečanju, ki so se ga udeležila tudi predsednika obeh krovnih organizacij, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, ter deželni sekretar na Uradu Dejan Valentinčič, so podprli izbrano pot, obenem niso skrivali določenih težav, predvsem kar zadeva osebje, ki bi bilo kos trijezičnemu izobraževanju. Eksperimentacija naj bi trajala 5 let za primarno (osnovno) šolstvo, 3 leta za prvo in drugo stopnjo sekundarnega šolstva.
Ministrica Helena Jaklitsch je pozitivno ocenila vest o trijezičnem šolanju, »saj vsak korak, ki je storjen v smeri krepitve slovenščine, je treba pozdraviti in ga podpreti«. Pomembno je tudi, da ta model šolanja podpirajo krajevne javne uprave, skratka celoten teritorij, je še podčrtala.
Med ponedeljkovim obiskom se je ministrica najprej srečala s predstavniki društva Don Mario Černet. Predsednica videnskega SSO Anna Wedan je izpostavila delovanje društva ter opozorila na vprašanje pomanjkanja slovenskih duhovnikov. Glede prizadevanj, da bi v občini Trbiž ulico poimenovali po Lambertu Erlichu, je ministrici župan Trbiža zagotovil, da bodo prošnjo domačinov primerno rešili. Sledilo je srečanje na društvu Planika, ki pa je potekalo za zaprtimi vrati, kar je bilo nekoliko nenavadno in nismo izvedeli, katere so bile obravnavane problematike.
Popoldanski dan obiska ministrice se je nadaljeval v Reziji, kjer se je po ogledu Kulturnega doma na Ravanci srečala z županjo Anno Micelli, ki jo je pričakala s šopom cvetlic. Beseda je tekla o čezmejnem sodelovanju, skupnih evropskih projektih in potrebnem izboljšanju cestnih povezav ter seveda o vlogi slovenskih organizacij pri ohranjevanju in vrednotenju rezijanske kulture in jezika.
V dolini pod Kaninom si je vladna predstavnica ogledala tudi domačo cerkev in se srečala z župnikom Albertom Zanierjem. Obisk v Reziji je vladna delegacija sklenila z obiskom v muzeju rezijanskih ljudi in brusačev. Luigia Negro, Sandro Quaglia in Dino Valente so orisali delovanje v teh središčih, ki so prave postajanke dialoga, kulture in dobrih misli. Dejstvo, da je te kraje v zadnjih letih obiskalo več kot deset tisoč Slovencev, predvsem iz matične države, kaže na neprecenljivo delo rezijanskih kulturnih delavcev. Luigia Negro je posebej podčrtala vlogo rezijanskih muzejev in naglasila potrebo, da bi se take in podobne kulturne sredine iz zamejstva povezale med seboj, da bi izboljšale ponudbo in privabljale še večje število obiskovalcev. Malo za dušo in malo za sprostitev je ministrica prvi dan obiska sklenila s sprehodom po »ta lipi poti«.
Torkov del srečanja se je začel v Bardu in sicer v Centru za kulturne dejavnosti in Etnografskem muzeju, kjer sta Luisa Cher in Igor Černo, duši kulturne dejavnosti, ki ima precejšnjo podporo v domači cerkvi in župniku Renzu Calligaru. Na domačem pokopališču je ministrica, v znak spoštovanja in zahvale, položila cvetje na grob prof. Viljema Černa. Priložnost je bila tudi za obisk farme v zaselku Zore, ki jo vodi Alessia Berra, in srečanja z domačimi upravitelji z županom Alanom Cecuttijem na čelu.
Osrednji del čedajskega srečanja je potekal na sedežu kulturnega društva Ivana Trinka, kjer so se z ministrico pogovarjali predstavniki Novega Matajurja, ZSKD, Slovencev po svetu, Kmečke zveze in SKGZ. Pred srečanjem na sedežu petnajstdnevnika DOM, je ministrico sprejel župan Stefano Balloch. Dvodni obisk sta ministrica Helena Jaklitsch in državni sekretar Dejan Valentinčič zaključila na sedežu dvojezične šole Pavla Petričiča v Špetru, kjer jo bosta nagovorila ravnatelj Davide Clodig in predsednik Zavoda za slovensko izobraževanje Igor Tull. V muzeju SMO so članico slovenske vlade sprejeli predstavniki Inštituta za slovensko kulturo, Glasbene matice in Planinske družine Benečije. Na Občini v Špetru je sledilo srečanje z župani in predstavniki krajejevnih uprav iz Nadiških dolin. Podrobno o tem bomo poročali v naslednji številki Novega Matajurja.