Kako imajo na Južnem Tirolskem urejeno pogodbo z italijansko državno radiotelevizijo RAI in kako tam delujeta ladinsko oziroma nemško šolstvo? Da bi poglobili ta vprašanja so se predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj, Julijan Čavdek in direktor Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK Igor Giacomini v torek, 18. junija, odpravili v Bocen. Delovni obisk je predvideval tri srečanja: na predsedstvu Pokrajine Bocen, ki jo vodi Arno Kompatscher, in pri odgovornih za ladinske oziroma nemške šole na Južnem Tirolskem. Tako so na primer izvedeli, da je v Bocnu glavni sogovornik RAI-a prav Pokrajina, ki ima torej pomembno besedo pri zagotavljanju kvalitetnih vsebin oziroma storitev in potrebnih sredstev. Na Direkciji za ladinske šole, kjer jih je sprejela direktorica Edith Ploner, so ugotovili, kako tam z didaktičnega in organizacijskega vidika na posameznih šolskih stopnjah (torej od vrtca do višje srednje šole) poteka trojezično izobraževanje. Ker Ladinci nimajo kodificiranega jezika, so v bistvu v posameznih dolinah uvedli svoj krajevni govor. Učna jezika sta italijanščina in nemščina, ob tem pa imajo v šolah vsak dan še po dve uri ladinščine. Tak model torej verjetno ne bi bil primeren za Kanalsko dolino, kjer bi radi imeli enako ur pouka v vseh krajevnih jezikih, je dodala Dobrilova. “Nemške šole pa so planet zase”, je povedala predsednica SKGZ po obisku na direkciji za nemško šolstvo in izobraževanje, ki jo vodi Gustav Tschenett. Neprimerljivo z našo stvarnostjo je število zaposlenih na direkciji, pa tudi število vseh šol z nemškim učnim jezikom (italijanščina je prisotna kot drugi jezik). Zanimivo je tudi to, da se na primer veliko več dijakov usmeri v strokovno izobraževanje (30-40 %, skoraj desetkrat toliko kot v naši deželi), nezaposlenosti pa dejansko ne poznajo, saj oblikujejo programe na podlagi potreb teritorija. Predvidena so tudi tedenska srečanja med predsedstvom Pokrajine Bocen in predstavniki iz šolskega sveta, tako da je med njimi neka stalna povezava, ki omogoča boljše načrtovanje in organizacijo. Obisk na Južnem Tirolskem je bil torej izredno zanimiv in poučen, je ob koncu povedala Dobrilova, saj bi lahko iz vsakega primera poskusili tudi pri nas uvesti kako njihovo dobro prakso.