Ker se tiskarna Edigraf seli na novo lokacijo, bomo od prve decembrske številke dalje naš časopis začasno tiskali v Padovi. V tem času (najverjetneje do konca februarja) bo Novi Matajur izhajal ob četrtkih.

Dal primo numero del mese di dicembre, a causa del trasferimento della tipografia Edigraf in una nuova sede, stamperemo il nostro giornale a Padova. In questo periodo (sino alla fine di febbraio) il Novi Matajur uscirà i giovedì.