S svojim delom so prispevali k družbeni in gospodarski rasti držav, v katerih živijo, oziroma so se znali na različnih področjih uveljaviti v tujini, poleg tega pa so ohranili trdno vez s kulturo in jezikom skupnosti, iz katere izhajajo. S svojimi dosežki so tudi krepili ugled naše dežele v mednarodnem merilu in obogatili njeno podobo. Gre za skupino dvaintridesetih izseljencev iz Furlanije Julijske krajine ali njihovih potomcev iz petih celin in več kot dvajsetih različnih držav, ki so bili v ponedeljek, 28. julija, v okviru praznovanj ob 50-letnici prve seje deželnega sveta, odlikovani s kolajno za zasluge.
Posebna priznanja so uglednim posameznikom različnih generacij, ki so se uveljavili v podjetniškem, finančnem, umetniškem svetu in na številnih drugih področjih, podelili deželna predsednica Debora Serracchiani, predsednik deželnega sveta Franco Iacop in pristojni deželni odbornik Gianni Torrenti.
Med dvaintridesetimi dobitniki priznanja so bili tudi Nathan Carlig, Pio Cencigh, Walter Cernoia in César Luis De Luca – Zabrieszach, ki so po rodu iz Karnajske in Nadiških dolin. Dežela jim je priznanje podelila na predlog Zveze slovenskih izseljencev Furlanije Julijske krajine – Slovenci po svetu. Ostala priznanja so dobili člani petih drugih organizacij, in sicer Izseljencev iz Julijske krajine v svetu, Združenja izseljencev-delavcev FJK, Furlanske ustanove za socialno in kulturno pomoč izseljencem, Ustanove Furlanija v svetu in Deželne ustanove ACLI za probleme delavcev-emigrantov.
Šestindvajsetletni Nathan Carlig je vnuk nekdanjega rudarja, ki se je iz okolice Špetra izselil v Belgijo. V Liegeu je mladi Carlig že pet let tudi predsednik krožka Zveze slovenskih izseljencev FJK – Slovenci po svetu, ki šteje približno 250 članov. Sicer pa se je potomec beneškega rudarja uveljavil kot raziskovalec papirologije in paleografije ter je že sodeloval s številnimi univerzami po vsem svetu, med drugim tudi s pariško Sorbono, študiral pa je tudi v Firencah, kjer ima svoj sedež tudi najstarejši inštitut za papirologijo v Italiji, ki je eden izmed vodilnih na svetu.
Pio Cencigh, tiskar iz Plestišč v občini Tipana, ki je 40 let delal za časopis Corriere del Ticino, je prav tako med najbolj aktivnimi člani Zveze slovenskih izseljencev (od leta 1977 je predsednik krožka v švicarskem Ticinu, od leta 1988 pa tudi Evropske federacije Zveze). Sodeluje tudi s konzulatom v Luganu, kjer organizirajo tudi tečaje slovenščine. Še vedno ohranja živ stik z rodno vasjo, kjer je med drugim tudi poskrbel za obnovo križevega pota v slovenskem jeziku v plestiški cerkvi. Ukvarja se tudi s številnimi humanitarnimi pobudami.emigranti
Walter Cernoia je po rodu iz Gorenjega Barnasa, zdaj pa živi v Londonu. Od leta 2010 je častni direktor Evropske investicijske banke, s katero v različnih funkcijah sodeluje že od leta 1982. Bil je tudi direktor oddelka za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Balkan, vodil je oddelek za posojila državam bivše Jugoslavije takoj po njenem razpadu in je nasploh poznan in uveljavljen v bančnem in finančnem svetu.
César Luis De Luca – Zabrieszach je po rodu iz Tarčmuna in je potomec beneškega fotografa Tina Piernovega in mons. Ivana Trinka. Rodil se je v Buenos Airesu in se je uveljavil kot fotograf. Njegove fotoreportaže o vojni na Balkanu in v Srednjem vzhodu so objavili v različnih revijah, bil je tudi prvi Južnoameričan, ki je leta 2001 s svojim fotografskim aparatom posnel teroristični napad na stolpa dvojčka WTC. Med drugim je fotografiral tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Braziliji.
Deželna guvernerka Serracchianijeva je v svojem nagovoru poudarila, da Dežela nikoli ni pozabila svojih rojakov, ki živijo v tujini, in da je tudi v zadnjem akcijskem načrtu kar nekaj ukrepov, ki so posebej namenjeni njim. Dežela čuti namreč za svojo dolžnost, je povedala predsednica FJK, da ohranja spomin na del zgodovine našega ozemlja, ki so ga večkrat zaznamovali uspehi in ponos, pa tudi potrebe in tiho trpljenje. Deželne sorojake pa je imenovala za antene naše dežele v tujini. Serrac-chianijeva je govorila tudi o sodobni mobilnosti in mladih, ki se selijo v tujino, včerajšnja priznanja pa je označila kot simbol nepretrgane vezi in živega dialoga, ki se stalno krepi, ter zahvale Dežele protagonistom izseljenstva.

Fotogalerija na Facebooku

***

Nell’ambito delle celebrazioni del 50. anniversario della prima seduta del Consiglio regionale del FVG, la Regione ha conferito la medaglia di benemerenza a 32 protagonisti dell’emigrazione regionale. “Un riconoscimento dovuto, per aver onorato la terra d’origine con il proprio lavoro all’estero ed aver così innalzato il valore del Friuli Venezia Giulia nel mondo”, ha sottolineato la presidente della Regione Debora Serracchiani. Tra i premiati anche quattro emigranti originari della Benečija, Pio Cencigh, Nathan Carlig, Walter Cernoia e César Luis De Luca – Zabrieszach, indicati dall’Unione emigranti sloveni del FVG – Slovenci po svetu.