O zakonitosti Odloka o plovbnem režimu na reki Soči, ki ga je poleti s precej nejevolje v javnosti sprejela kobariška občina, bo odločalo ustavno sodišče. Pobudo za presojo je namreč ta teden prispevalo 23 deležnikov, ki zdaj pričakujejo zadržanje odloka, nato pa spremembo dokumenta tudi z njihovimi pripombami.

 

Nova plovna sezona na reki Soči je pred vrati, s pravnim dvobojem lokalne skupnosti in ostalih pa se utegnejo stvari še zaplesti. »Vse se je začelo s tem, da občina sploh ni poslušala drugih mnenj in stališč, ampak je preprosto sprejela odlok,« je pojasnil Jakob Koren iz Kampa Koren, sicer kajakaš in tudi v vlogi predstavnika nekaterih kampov in drugih turističnih nastanitev v soški dolini.

Pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka so podpisale še nekatere fizične osebe, športna društva, kajakaši in podjetja s ponudbo aktivnosti na Soči. »Omejevanje dostopa do vode z vstopno-izstopnimi mesti ni ustaven, prepoved plovbe na nekaterih odsekih tudi ne, medtem ko plačevanje plovbnih dovolilnic ni poštena rešitev. To je enako, kot bi planincu zaračunali pot na Krn ali pa mu dovolili pot na Triglav, le po severni steni ne,« je slikovito ponazoril. Parkirnine bi bile najbolj pravična rešitev za vse, je še prepričan, prav tako za kajakaše predlaga plovbo med Trnovim in Kobaridom vse leto. Sezona zdaj traja med 15. marcem do konca oktobra.

V Gospodarskem interesnem združenju Raftarjev Dolina Soče so prepričani, da občina skozi dovolilnice zaračunava prikrito davščino, s tem pa vpliva na svobodno gospodarsko pobudo. »Občina lahko zaračunava storitev, a mora upoštevati razmerje med ceno in storitvijo. Glede na cene plovbnih dovolilnic storitev v smislu infrastrukture neprimerno zaostaja. Plovba pa tudi ne spada med posebno rabo reke, za katero bi država podeljevala koncesije, ampak gre za javno dobro. Neskladnosti z ustavo je po našem mnenju še cel kup,« je naštel predsednik omenjenega združenja raftarjev Goran Kavs.

Kobariški župan Marko Matajurc medtem vztraja, da bo treba rešitve iskati v obstoječem odloku. »Treba bo pač počakati na ustavno sodišče in popraviti, kar bo treba. Če bo tako boljše za vse, potem seveda nimamo težav. Nekateri bi bili očitno zadovoljni tudi s slabšim stanjem. Prej ali slej pa bomo odlok pripeljali do konca,« je prepričan.

Trenutno imajo tri posoške občine sprejete vsaka svoj odlok, četudi zakon o plovbi po celinskih vodah lokalnih skupnostim nalaga, da se morajo poenotiti, če en vodotok prečka občinske meje.

Pred dnevi je sicer medobčinska redarska služba oglobila dva kajakaša, ki sta izven sezone veslala v kanjonu Soče pred Kobaridom in izstopila v bližnjem kampu namesto na vstopno-izstopnem mestu ter prejela vsak po 1933 evrov globe.