Uradno ime Pokrajine Videm bo odslej štirijezično. Pokrajinski svet je namreč 30. januarja odobril resolucijo, ki jo je predlagal slovenski pokrajinski svetnik iz Špetra Fabrizio Dorbolò (Sel). Italijanskemu in furlanskemu nazivu bodo torej dodali še slovenskega Pokrajina Videm in nemškega Provinz Udine, v znak spoštovanja do vseh jezikov, ki se govorijo na pokrajinskem ozemlju.
Uvedbo štirijezičnega imena za Pokrajino Videm je podprlo 24 pokrajinskih svetnikov.provinciaUD

Proti uvedbi štirijezičnega imena za Pokrajino je bil samo predstavnik stranke La Destra – Fratelli d’Italia (Marzio Giau), trije svetniki, Pietro Dri in Andrea Premoselli stranke Naprej Italija ter Stefano Marmai (UDC), so se vzdržali.
Novo ime bodo skušali čim prej izpostaviti na pokrajinskem sedežu v središču Vidna, Palači Belgrado, na vhodu katere je zdaj prisotno ime samo v italijanščini in furlanščini. Štirijezični naziv bo objavljen tudi na uradni spletni strani Pokrajine, postopoma pa ga bodo namestili tudi na table raznih pokrajinskih uradov in izdelali novo glavo za uradni papir, da bo vse pripravljeno, ko bodo morali tiskati novega.
Odobrena resolucija pokrajinsko upravo tudi obvezuje, da uredi vprašanje vidne dvojezičnosti oziroma dvo- ali večjezičnih tabel tam, kjer tega še ni naredila, in poskrbi torej za to, da bodo napisi na krajevnih tablah in smerokazih tudi v manjšinskih jezikih, ki se govorijo na tistem območju.