cernet16Večerna maša v žabniški cerkvi Sv. Egidija je bila v petek, 19. februarja, še posebno slovesna, saj so se na njej spomnili don Maria Cerneta, kanalskodolinskega Čedermaca, ob njegovi stoletnici rojstva. Obred so darovali slovenski duhovniki mons. Dionisio Mateucig, don Mario Gariup, don Lorenzo Petricig in mons. Marino Qualizza, ki so pokojnega žabniškega župnika in njegov prispevek k ohranitvi slovenstva v Kanalski dolini dobro poznali. O njem je podrobneje spregovoril odgovorni urednik štirinajstdnevnika Dom mons. Marino Qualizza, ki je don Maria Cerneta označil kot zgled dostojanstva in poguma in kot primer navedel njegov odločen odgovor videnskemu nadškofu, ki je hotel prepovedati rabo slovenščine v cerkvi, češ da bodo potem tudi Furlani zahtevali rabo svojega jezika. Žabniški župnik ga je tedaj odločno vprašal, kako “so lahko naše pravice obenem negacija pravic drugih”. Mons. Qua-lizza je tudi sicer izpostavil vlogo slovenskih duhovnikov, ki so se uprli, ko so “nas mnogi prepričevali, naj se odpovemo slovenski narodnosti” in so poudarjali “naj se veselimo svoje identitete”.
Predsednica Združenja don Mario Cernet, ki je spominsko svečanost organiziralo v sodelovanju z Združenjem don Evgen Blankin, Anna Wedam, je izpostavila globoko željo don Maria Cerneta, da bi žabniški župnik skrbel tudi za svetišče na Višarjah (kar je s svojo vztrajnostjo tudi dosegel), in njegovo slovensko dušo. Bil je viden predstavnik slovenske skupnosti, obenem pa je vedno pravil, da je upravičen tudi do italijanstva, saj je njegov oče padel v vojni za Italijo. “Don Mario predstavlja dovršen arhetip naše manjšinske skupnosti, saj je bil Slovenec, obenem pa tudi polnopravno Italijan,” je poudarila Wedamova.
Gabriele Moschitz, podpredsednik Združenja, pa je v vaškem narečju poudaril, kako je bilo župnišče (farovž) po Cernetovi zaslugi pomembno in živo središče. “Še vedno se spominjam orglic, s katerimi nas je don Mario učil slovenskih ljudskih pesmi. Vrata župnišča so bila vsem odprta, tu je don Mario ustvaril kulturni center, uredil športno igrišče. In še danes imamo tu vaje cerkvenega in moškega zbora, prirejamo športne pobude, praznujemo svojega patrona in otroci se tu učijo glasbe. Naš cilj je ohraniti naše župnišče, ne smemo izgubiti 650 let kulture in zgodovine.”
Ob koncu srečanja so še napovedali, da bodo v spomin na don Maria Cerneta v kratkem postavili tudi novo ploščo. Naj še dodamo, da je mašo spremljal cerkveni pevski zbor iz Žabnic, na koncu pa sta zapela še Višarski oktet in cerkveni pevski zbor iz Ukev. (T.G.)