Zaradi izpusta iz tovarne TKK na Srpenici, kjer proizvajajo tesnilne mase, lepila, poliuretanske pene, tehnične spreje in dodatke za beton in malto, se je v reko Sočo izlila snov, voda pa se je penila vse do vasi Idrsko. V družbi trdijo, da “gre za nenevarno snov”, po predvidevanjih pa se je v okolje “zaradi človeške napake” razlilo med dve do sedem ton tako imenovanega polikarboksilatnega polimera. Uradne rezultate vzorcev vode sicer pričakujejo v petek.

Foto: Bojan Rusjan

Na terenu so še vedno gasilske enote, ki črpajo peno izpod proizvodnega obrata, nižje v reki so postavili tudi lovilno zaveso, da bi preprečili nadaljnje onesnaževanje.

Foto: Bojan Rusjan

“Gre za relativno nenevarno snov, ki se meša z vodo. Naredili smo tudi prve analize, ki ne kažejo večjega onesnaženja. S kolegi iz Tolmina delamo zaščitno pregrado pod Kobaridom, z bovškimi pa smo dodatno zatesnili izpust in preprečili dodatno odtekanje iz rezervoarja na proizvodni lokaciji. Bomo pa situacijo nadzorovali še ves dan in verjetno tudi v petek,” je povedal Andraž Mašera, vodja intervencije in poveljnik Gasilske zveze Kobarid.

V Ribiški družini Tolmin so zaenkrat še zelo zadržani. “Stvar je na videz katastrofalna in kaj se bo dejansko zgodilo, še ne vemo. Snov je lepljiva, oprijema se skal, kjer je zelo spolzko, in verjetno tudi na živelj v vodi, zato bomo morali vzeti vzorce rib. Pogina zaenkrat nismo opazili, so pa naši čuvaji še na terenu,” je dejal vodja čuvajske službe v družini Erik Golob.

V TKK so bili v preteklosti že tarča inšpekcijskih pregledov zaradi prijav podobnih, a precej manjših primerov, a so se takrat branili, da imajo zaprt sistem, ki preprečuje uhajanje odplak v Sočo.

Foto: Bojan Rusjan

K sreči gre za manjše količine razlite snovi, kot smo najprej predvidevali, je popoldan pojasnil direktor TKK Uroš Lozar: “Vsekakor gre za nenevarno snov. V sredo zvečer so naši sodelavci pretakali surovino, ki jo potrebujemo pri izdelavi dodatkov za betone v 20 kubični rezervoar. Žal je prišlo do človeške napake, saj smo namreč pred časom ta rezervoar očistili in pozabili zapreti ventil. Večina te snovi se je na srečo ujela v drugem varovalnem bazenu, ki je 18 kubičen.”

Foto: TKK

Kot je še pojasnil, so pretekali 19,8 ton surovine, v prvotnem rezervoarju pa jo je ostalo zgolj 1,4 tone, ostalo pa v drugem varovalnem. “Koncentracija aktivne snovi v varovalnem bazenu je znašala 44-odstotkov, sama surovina pa ima 50-odstotno koncentracijo. Torej je šestodstotno razredčena, kar pomeni, da se je del surovine izliv, ampak natančne številke pa nimamo. Prva ocena je med dvema- in šest ali sedem ton razlite surovine,” je navedel.

Foto: TKK

Gre za snov polikarboksilatni polimer, ki ni klasificiran kot nevarna snov, zatrjujejo v TKK. Penasta reka se je vila do vasi Idrsko pri Kobaridu. Družba je naročila tudi vzorčenje reke na šestih različnih lokacijah do Tolmina, rezultate iz nacionalnega laboratorija pa bodo predvidoma dobili v petek. “V Idrskem se pene zdaj ne vidi več in po mojih informacijah življenje v reki ni ogroženo. Rad bi poudaril, da so sistemi varovanja večinoma delovali. Vseh človeških napak pa s tehniko ne moremo izločiti,” je sklenil.