Zasledovali bomo strategijo o zmanjševanju obremenjenosti območja sotočja, pravi začasna tolminska županja Maša Klavora, potem ko je – komaj sklepčni – občinski svet nedavno po hitrem postopku izvzel območje neposredno ob sotočju Tolminke in Soče iz festivalskega prizorišča. Prireditelji glasbenih dogodkov so bili pričakovano nejevoljni in pravijo, da odlok ogroža obstoj glasbenih festivalov na Tolminskem.

S tem Občina Tolmin po zadnjih dveh letih, ko so bile razmere za organizatorje prireditev že tako zelo težavne, vnaša še več negotovosti, so jezni prireditelji v skupni izjavi, pod katero so se podpisali Janez Leban (Sajeta), Romina Gerbec (Butik), Andrej Sevšek (PRH) in Andrej Težak Tešky (Overjam): »Odločitev občine je nepričakovana, saj je bil identičen predlog sklepa obravnavan že letos marca in so organizatorji festivalov dosegli kompromisni festivalski režim, ki se bo izvajal letos poleti.« Ta med drugim omogoča prost dostop do sotočja med 6. in 18. uro, festivali pa lahko še vedno izvajajo program, hkrati pa so odgovorni tudi za varnost in čistočo na tem območju.

Izvzem plaže sotočja izven festivalskega območja v prihodnje sicer ni edina omejitev, ki so jo s sedmimi glasovi, štirimi vzdržanimi in dvema proti potrdili tolminski svetniki. Udeležbo so omejili na 5000 obiskovalcev, izvede se lahko največ šest festivalov, glasbeni program lahko traja največ osem ur dnevno in se na zunanjih odrih zaključi najkasneje ob 1h ponoči.

»Kljub temu, da so organizatorji predlagali, da se kompromisni festivalski režim izvede v praksi, da se ga nadzoruje in konkretneje identificira problematične točke, nato pa se režim za leto 2023 sprejema po evalvaciji v jeseni, se je občina po nastopu funkcije podžupanje v začasni funkciji županje odločila, da za festivale sporen predlog sklepa ponovno obravnava že na zadnji seji pred poletnim odmorom. Komaj sklepčen občinski svet je odločal o temi, ki ima velik vpliv na festivale,« so izpostavili.

Kot pravijo, gre za nepremišljeno potezo pred jesenskimi lokalnimi volitvami in da so doslej vse ankete javnega mnenja kazale podporo festivalom v dosedanji obliki: »A se občina očitno bolj ozira na devet odstotkov prebivalcev, ki festivalom nasprotujejo. Približuje se tudi Evropska prestolnica kulture, za katero so tolminski festivali pomemben del programa, zato si ne moremo privoščiti, da ogrozimo obstoj festivalov.«

Županja opozarja, da zaradi razpleta dogodkov na širšem območju sotočja v zadnjih letih, razvoja ne morejo več reševati stihijsko kot doslej. Gradnja mestne obvoznice je v polnem teku, na območju Cvetja v neposredni bližini je predvidena stanovanjska gradnja, občina je odkupila propadajoč objekt nekdanjega hotela Paradiso in ga želi obuditi z novimi dejavnostmi, medtem ko je tamkajšnja agrarna skupnost postala lastnik nekaterih ključnih parcel.

»Odločitev sveta občine je posledica več drugih odločitev. S tem se postavlja nov koncept razvoja, ki pa nikakor ne izključuje festivalskega ali drugega dogajanja na tem območju. Moramo pa storiti korak naprej. Še vedno podpiramo festivale, vendar pa niso več edini v tem prostoru. Želimo omogočiti nemoten rekreacijski prostor domačinom in želimo ponuditi tudi možnost za druge podjetniške ideje,« pojasnjuje Maša Klavora in hkrati dodaja, da občina išče tudi možnost, da bi del tamkajšnjega območja izvzeli iz varovanega območja in s tem povečali festivalsko območje.

Kot je znano, pa bo lokalna skupnost o predlogu občinske delovne skupine za razvoj sotočja, da bi tam uredili izobraževalno-kompetenčni center, manjši hotel, center za obiskovalce in prireditveni prostor zaradi številnih pomislekov po jesenskih volitvah vnovič pripravila javno razpravo.

»Nespodbudno je tudi dejstvo, da je bil v idejni zasnovi za celostno ureditev Sotočja kot najboljši predlog izbran interpretacijski in kompetenčni center, ki ne predvideva, da bi se lahko festivali še izvajali kjerkoli na širšem območju Sotočja. Zato lahko v širšem kontekstu, kljub večkrat ponovljenim izjavam, da si Občina Tolmin želi festivale obdržati, nedavno sprejet sklep razumemo le kot začetek konca festivalov v Tolminu,« pa so sklenili prireditelji.

Na odziv največjega glasbenega festivala MetalDays, ki je vabil do 12.000 obiskovalcev, še čakamo.