Park Julijskih Predalp ima odslej tudi svojo mladinsko konzulto, ki je namenjena mladim od 16. do 30. leta starosti, ki živijo v občinah Rezija, Kluže, Bardo, Pušja ves, Možac in Bila. Konzulta ima posvetovalno in propozitivno vlogo, njen pravilnik pa so izoblikovali mladi, ki so od vsega začetka pristopili k temu projektu. Prvo uradno srečanje, ki se ga je udeležil tudi predsednik Parka Andrea Beltrame, je bilo nato v soboto, 21. aprila, v Pušji vesi.
Zaenkrat ima konzulta trinajst članov iz vseh občin, ki so vključene v Park Julijskih Predalp. To so Verena Ambrosino in Maria Orlando (Kluže), Leonardo Cerno in Donatello Mizza (Bardo), Chiara Deganutti, Luca Deganutti in Anna Pugnetti (Možac), Miriam Della Mea in Virna Di Lenardo (Rezija), Andrea Pugnetti (Bila), Martina Gollino, Filippo Gubiani in Filippo Stocco (Pušja ves).
Konzulto bo v prvem letu delovanja vodil Leonardo Cerno, ki so ga člani izvolili za svojega glasnika na prvem srečanju. Njegova namestnica pa bo Verena Ambrosino.