Pot du Malin, pot du Malinšče, pot du Stamorčak an Mokrice, pot du Javoršče an pot precesije. Tele so staze oku vasi Tapoluove, v garmiškem kamunu, an ki so sadà dostopne za popotnike an turiste, za vse tiste, ki želijo odkrit ne samuo luštno vasico, kjer se vsako lieto dogaja puno zanimivih reči, pa an hosti, patoce, jame an puno drugih naravnih lepot. Telih pet stazi je pa an part adne buj velike mrieže, ki je ankrat povezovala vas z okolico.
V saboto, 30. otuberja, so jih v Tapoluovem tudi formalno odparli. Dielo je spejalo društvo Topolò Topoluove, puno ljudi pa je parpomagalo, predvsiem tisti, ki so očedli staze an takuo nam dal možnost, de jih bomo spet lahko prehodil. Zahvala društva je šlo, po besiedah predsednice Antonelle Bukovaz, predvsem trem vasnjanom, teli so Renato Loszach, Vittorio Scuoch an Leonardo Cervellera. “Donis se stisnemo oku telega našega majhnega prostora, za ga pobožat tam, kjer smo se ga malo pozabil. Hvala Deželi an ljudem, ki so dielal za očedit nomalo oku tele vasi, an zda je spet nekaj liepih živih poti. Nas parbližajo al pa nas popejejo proč od kar imamo, so za prehodit kupe al pa sami, v vsakem primieru jih je trieba doživet,” je poviedala predsednica pred liepim številom ljudi, ki so paršli predvsem od zuna. Natuo sta pozdravila še podžupan garmiškega kamuna Claudio Vogrig an deželni svetnik Giuseppe Sibau. Ljudje so šli potle hodit po tisti stazi, ki peje do jame Kralja Matjaža, v prestoru, ki se kliče Mokrice. Grede, ki so hodil so se ustavli ta par zvočni inštalaciji Antonia Della Marine, ta par jami – ima ime kralja, ki takuo ki legenda pravi, je zaspau za mizo, an kar se mu bo brada devetkrat zavila oku kamnaste mize, se bo zbudiu, takrat pa se bojo varnili lepi cajti – pa je sugestivno igru na ramoniko Paolo Forte.
Kar so se ljudje varnil v vas, jih je čaku glas slovienske pevke Nike Solce, ki je predstavla piesmi z besedili Srečka Kosovela.
Biu je že cajt kosila an za tuole so poskarbiel člani društva Robida v Izbi.
Projekt Živa pot je financirala Dežela Furlanija-Julijska krajina s sredstvi iz zakona št. 26/2007.