Deželna uprava Massimiliana Fedrige bo v naslednjem triletju 2019-2021 podprla številne razvojne posege, ki jih načrtujejo posamezne občine, tako tiste, ki so se v prejšnjih letih na podlagi reforme krajevnih uprav povezale v medobčinske ozemeljske zveze Uti, kot tiste, ki so ostale zunaj njih. Za to je v svoj finančni zakon, ki ga je deželni svet odobril 15. decembra, vključila skupno več kot 93 milijonov 165 tisoč evrov. Zveze Uti bodo deležne prispevkov v skupni višini nad 56 milijonov 536 tisoč evrov, neposredno občinam pa bo šlo skoraj 36 milijonov 630 tisoč evrov za 75 projektov.
Med predvidenimi razvojnimi investicijami številne zadevajo tudi Kanalsko in Terske doline oziroma Rezijo ter bližnja območja.
Terska medobčinska ozemeljska zveza bo tako v naslednjih treh letih prejela 500 tisoč evrov (50 tisoč naslednje leto) za okrepitev varnosti v posameznih občinah s pomočjo videonadzora oziroma z namestitvijo kontrolnih video naprav.

Celoten članek lahko preberete v tiskani izdaji Novega Matajurja z dne 19. decembra