Če primerjamo rezultate volitev v sedmih občinah Nediških dolin, vidmo, de so se reči v zadnjih desetih lietih puno spremenile. Tle par nas, ku v cieli Italiji.
Pogledal smo, kajšne rezultate so tle par nas na volitvah za imenovat poslance an predstavnike na Deželi od lieta 2008 napri dosegle štier stranke (Demokratska stranka, Severna liga, Naprej Italija an Gibanje 5 Zvezd). Severna liga je sevieda močnuo zrasla lietos, samuo pet liet od tega je zanjo volilo samuo 2,53% volivcu. Demokratska stranka je zgubila v zadnjih lietih puno glasou, takuo ku Naprej Italija.
Gibanje 5 Zvezd je pa doseglo suoj narbuj vesok rezultat malo miescu od tega, na političnih volitvah, na deželnih pa je zgubilo vič ku 20% glasou.