Spoštovani,

številna območja Republike Slovenije so v zadnjih dneh opustošile hude poplave.

Slovenci v Italiji si želimo ponuditi podporo rojakom, ki jih je prizadela ujma.

Vabimo vas na predstavitev solidarnostne akcije Pomoč Sloveniji, ki bo potekala jutri,v sredo, 9. avgusta 2023, ob 11. Uri v dvorani ZKB na Opčinah (Ul. Ricreatorio 2).

Solidarnostno akcijo so si zamislili in podpirajo slovenske ustanove civilne družbe, medijske hiše ter gospodarske sredine.

Vabimo vas, da se udeležite predstavitve ter da širite vest o njej.

***

Gentilissimi,

numerose aree della Repubblica di Slovenia sono state nei giorni scorsi devastate da violente inondazioni. La comunità slovena in Italia desidera offrire ai connazionali colpiti dalle calamità naturali un sostegno.

Vi invitiamo pertanto alla presentazione della campagna di solidarietà Aiutiamo la Slovenia, che si svolgerà domani, mercoledì 9 agosto 2023 alle ore 11 nella sala ZKB di Opicina (Via del Ricreatorio 2).

La campagna è stata ideata e sarà sostenuta da istituzioni slovene della società civile, media e istituzioni economiche.

Vi invitiamo a partecipare e a diffondere la notizia.