Posegi v Soči: kar je preveč, je preveč

Ribiška družina Tolmin je inšpektorju za okolje in prostor prijavila izvajalca del Hidrotehnik, ki od sredine septembra sanira 700-metrsko brežino reke Soče med vasema Ladra in Idrsko. Slabo voljo jim je povzročilo tudi obsežno kopanje gramoza iz reke. Posegi z novembrom zaradi drstnega obdobja soške postrvi sicer niso več dovoljeni, a se v Ribiški družini Tolmin bojijo, da bo škoda dolgoročna.

»V strugo je izvajalec posegal tudi novembra, ko so vsi roki že zdavnaj mimo. Za nameček je zasipal del pritoka Soče, čeprav smo bili dogovorjeni, da na tem mestu izlovimo ribe. Uničuje se narava in zato bomo zahtevali tudi odškodnino. Če si to zasluži Soča …,« je bil jezen predsednik Ribiške družine Tolmin Milan Berlot, ki hkrati opozarja, da ni bilo še nikoli doslej toliko posegov v posoških vodotokih. Na Bači, Idrijci, Trebuščici in seveda Soči so jih jeseni našteli kar 14. »Takšni posegi so nam povzročili ogromno škode tako na habitatih, na ribjem življu, kot tudi na samem ribolovnem turizmu. Dnevno smo izgubili med 700 in 1000 evrov prihodkov.«

Sanacija ali degradacija? Foto: Blaž Močnik

Povprečje za dostojno turistično ribolovno sezono za RDT pomeni dobrih 6000 prodanih dnevnih kart. Letos jih je družina prodala 3500, lani pa vsega 2000. Toda poseg na slabem kilometru med omenjenima vasema, kjer bo treba utrditi brežine, stal pa bo 700.000 evrov, je bil nujen, opozarja vodja koncesijske javne službe za porečje Soče pri družbi Hidrotehnik Silvana Batič: »Poplave v preteklih letih so dodobra poškodovale brežine, prišlo je do velike bočne erozije in nalaganja naplavin. Vse to je spremenilo tok reke Soče in dejansko je ogrožena lokalna in državna infrastruktura. Zaradi obsega in specifike del pa tudi poznega začetka se zdaj dela nadaljujejo, vendar v tej fazi ne posegamo v vodo, temveč delamo na suhem, zato menimo, da ne bo ogrožen ribji živelj.«


Ribiči so ribe z elektro izlovom sicer prestavili na druge rečne odseke, toda vodja čuvajske službe Erik Golob je prepričan, da so s posegom v strugo uničili drstišča soške postrvi. »Še posebej na gradbišču Idrsko, kjer je bila dvakrat obrnjena struga. Tam riba ne bo imela pogojev za drst, ker potrebuje pesek za izkop drstnih jam. Podobno je bilo pod vasjo Volarje zaradi izkopa gramoza, kjer se je prav tako spreminjalo strugo,« je naštel.

Tok reke je izvajalec dvakrat prestavil. Foto: Blaž Močnik


Na zavodu za varstvo narave dodajajo, da so dali družbi dovoljenje za poseg v naravo do konca oktobra. »Seveda smo sodelovali v vseh postopkih in tudi dali dovoljenje za sanacijo, kjer sta bili dve zajedi v brežino res veliki. Res je, da gre za zelo velik poseg in da je bilo tudi drugih manjših del ali črpanja gramoza veliko. Takšnega obsega del seveda vsako leto ne gre pričakovati,« je bil jasen Daniel Rojšek, ki na zavodu bdi nad varovanjem Soče.

Da je zaradi jezov hidroelektrarn treba črpati gramoz iz reke sicer ribiči razumejo in da so tudi sanacije zaradi hudourniških rek nujne, vendar menijo, da bi se dalo posege bolje ter predvsem do časa načrtovati in uskladiti. Zato tudi nasprotujejo, da bi se v zimskem času začeli z novimi posegi pod sv. Lovrencem, kjer Soča zajeda brežino ceste. S tem se strinja tudi Rojšek: »Kdor bi v vodo posegal po 1. novembru, bi kršil dovoljenje za poseg v naravo. Pa tudi sicer je jesensko-zimski čas zaradi višjega vodostaja povsem neprimeren za tovrstna dela.«

Po 1. novembru posegi v reki niso dovoljeni. Foto: Blaž Močnik

Medtem Ribiška družina Tolmin napoveduje še tožbo proti ministrstvu za okolje in prostor oziroma agenciji RS za okolje, ki je v primeru škode po vidri, ocenjeni na 135.000 evrov, pred slabimi tremi leti ponudila zgolj poravnavo v vrednosti 3.400 evrov.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.