V zgornjeposoških občinah so do zadnjega avgustovskega tedna ponudniki nastanitev unovčili za 4,16 milijona evrov turističnih bonov, kar območje uvršča v vrh iztržka v Sloveniji. Ker so državljani porabili zgolj četrtino bonov, si turistični delavci obetajo tudi donosno jesen.


“Menim, da smo v naši dolini z iztržkom turističnih bonov lahko zelo zadovoljni,” pravi direktor zavoda Dolina Soče Janko Humar, četudi na objavljeni lestvici Finančne uprave RS (FURS) glede na izplen med prvimi desetimi občinami ni posoških: “Če upoštevamo Dolino Soče kot celoto, kar je smiselno, saj imajo vse posoške občine skupaj približno toliko kapacitet kot Kranjska Gora ali Bohinj, smo po številu unovčenih bonov že takoj na drugem mestu za Piranom, po vrednosti pa na tretjem za Piranom in Kranjsko Goro.”


V zavodu so še posebej zadovoljni z (delnim) izidom, saj je bilo na nacionalni ravni skoraj polovica bonov koriščenih v hotelih, teh zmogljivosti pa je v soški dolini vsega šest odstotkov. “Prevlada cenejših kapacitet je tudi razlog, da je povprečna vrednost unovčenega bona v naši dolini znatno manjša, kot v drugih destinacijah, kjer imajo veliko hotelskih postelj.”


Slika turističnega obiska je torej bistveno boljša od apokaliptičnih napovedi spomladi, ko je koronavirus zaustavil svetovno dogajanje. Zasedenost je bila namreč julija in avgusta dokaj blizu lanskoletni, so pa spremembe v strukturi gostov velike. Predvsem na račun domačih gostov, ki jih je bilo v preteklosti zgolj 15 odstotkov, trenutna delitev med domačimi in tujimi turisti pa je približno polovična. Najbolj zvesti so ostali nemški gostje, ki jih je slaba tretjina, prihodi iz ostalih bližnjih držav pa so se zmanjšali za 40- do 80 odstotkov. Skoraj v celoti so izpadli obiskovalci iz oddaljenih držav, ki so vezani na letalske prevoze.

“V skupnem obisku to sicer ne pomeni veliko, so pa zato zelo prizadeti posamezni specifični segmenti ponudbe, kot je ribolov. Posebna zgodba so domači gostje; njihov obisk se je na račun turističnih bonov povečal za štirikrat, statistično so domači obiskovalci torej skorajda v celoti nadomestili izpad tujine, velja pa tudi splošna ugotovitev, da je njihova povprečna potrošnja občutno nižja kot potrošnja tujcev.”

Dejanski obisk v dveh ključnih mesecih, ki sta za nami, je nedvomno precej boljši od spomladanskih pričakovanj in turistični boni so se izkazali kot najbolj učinkovit instrument državne pomoči, ki jih pomnimo v samostojni Sloveniji. – Janko Humar


Ker je bila doslej po podatkih finančne uprave porabljena zgolj četrtina bonov, si v Dolini Soče obetajo dober jesenski obisk. “Kot skupnost Juijskih Alp pa tudi predlagamo, da se veljavnost bonov podaljša še vsaj skozi zimsko sezono. Ni namreč realno pričakovati, da bi se do zime razmere normalizirale, tuji trgi se bodo odpirali počasi, zimski centri pa so že sicer v težavah, zaradi slabih minulih zim. Podaljšanje ukrepa bi te težave zagotovo zmanjšalo, pa tudi zmanjšalo potrebo po pomoči gospodarstvu na drugih ravneh.”


So se pa nekateri ponudniki nastanitev pritožili, da poplačilo unovčenih bonov zamuja. Finančna uprava to zanika in poudarja, da so bila izplačila upravičencem doslej redna in v napovedanih rokih. “Pogoj pa je, da je do omenjenih rokov za upravičenca do turističnega bona zaključena nastanitev in unovčen bon,” poudarjajo. Konec avgusta je FURS upravičencem nakazal za 21,4 milijona evrov, toliko bonov so namreč slovenski državljani unovčili v prvi polovici meseca.

Tržni inšpektorat je doslej opravil 104 nadzore, a zaenkrat še ni izrekel globe zaradi nepravilnosti. “Dnevno prejemamo več vprašanj glede turističnih bonov, saj je življenjskih situacij nešteto,” pravi vršilka dolžnosti glavne tržne inšpektorice Martina Gašperlin.

Na inšpektoratu poudarjajo, da je bon unovčljiv zgolj v primeru opravljene storitve, in ne kot zavarovanje, če se gost navkljub rezervaciji ne pojavi, ali predčasnega odhoda. “Ponudnik lahko zahteva plačilo, vendar ne iz naslova bona,” pojasnjuje in predlaga, da se upravičenci o možnostih unovčitve pozanimajo pri posameznih ponudnikih pred rezervacijo, saj ponudniki bonov niso dolžni sprejemati.

Inšpektorat obravnava tudi primere sumov neopravljene storitve, kjer pa postopki niso zaključeni.