Občina Rezija, ki jo od konca maja vodi Anna Micelli, se bo potegovala za sredstva, ki jih v okviru javnega razpisa dodeljuje Dežela Furlanija – Julijska krajina za izvajanje 8. člena zaščitnega zakona za slovensko manjšino 38/2001 oziroma 19. člena deželnega zakona za Slovence 26/2007, ki zadevata rabo slovenskega jezika v javni upravi. Dežela FJK je razpis objavila 31. julija, za leta 2019, 2020 in 2021 pa je na voljo 770 tisoč evrov.
Občina Rezija bo na podlagi sklepa občinskega odbora, ki se je sestal v četrtek, 29. avgusta, prijavila projekt “Poti po näs”. Ta predvideva dva različna sklopa dejavnosti, s katerimi bi v dolini pod Kaninom okrepili javno rabo slovenskega jezika oziroma domačega rezijanskega narečja. Občina vsake štiri mesece izdaja svoj informativni bilten. S pomočjo sredstev, ki so na razpolago v okviru deželnega razpisa, pa bi poskrbeli za redno objavljanje novic institucionalnega in promocijskega značaja v rezijanščini. Drugi del projekta pa predvideva pripravo avdio-video posnetkov, ki so povezani z institucionalnim delovanjem lokalne uprave.