Jih je šest, štier iz Avstralije an dva iz Kanade, paršli so an tiedan od tega an bojo tle v Benečiji še an tiedan. So beneški izseljenci, ki imajo tle v Nediških al v Terskih dolinah soje korenine. Povabila jih je Zveza beneških izseljencev – Slovenci po svetu. Direktor Zveze, Renzo Mattelig, nam je pojasniu namien telega bivanja. “Ponavadi dielamo puno z mladino, z navuodi naših emigrantou. Telkrat rieč je buj sperimentalna, smo povabil ljudi, ki imajo okuole 50, 60 liet, ki so že ratal tata an mame an imajo še majhane otroke. Radi bi pravli sojim sinuovam kiek od naših kraju, od naše slovienske kulture an izika. Takuo tele dva tiedna spoznajo lieuš naše kraje, naše ljudi, našo zgodovino, de bojo mogli potle podučit soje sinuove, ki an dan pridejo tle h nam an bojo že znal puno reči od nas.”
Tel pandiejak, 23. otuberja, so emigranti šli v Kanalsko dolino, drug dan pa v Tersko. “Kar gredo v kajšno gostilno, prave še Mattelig, vprašamo, če jim gostilničarji pokažejo kuo kuhajo, kuo parpravjajo naše domače jedila, takuo, de jih bojo potle sami runal, kar se uarnejo damu.”
Cilj telega projekta je, de bojo učil te mlade, zak naši emigranti po sviete niemajo nimar informacij od tistega, kar se tle dogaja.
Bojo pa predvsem viedli, de v njihovi identiteti vsaj an koščic slovienskega.

DIANA PREDAN
Diana Predan živi v Kanadi, v Montrealu. Nje očja je biu Roberto Predan iz Podguore, mama pa Paola Garbaz iz Oblice. Diana guori zlo lepuo po beneško, zak doma, pravi, so nimar takuo guoril. “Očja je šu priet dielat v Belgijo, v mino – nam prave –, mama je tenčas dielala za diklo, potle sta se preselila v Kanado, bluo je lieta 1958. Mama je šele živa, še donas guormo nimar po našim. Za me Benečija pride reč puno, je prestor, iz katerega parhajam, an v Kanadi me nimar vprašajo od mojih koranin. Pridem v Benečijo zadost pogostu, čepru imam družino v Kanadi an ne mislim se preselit. Pa v Oblici je šele hiša od moje mame, moji kužini živijo še tle.”
MARIA DUPEN
“Mio padre era Tullio Topatigh di Canebola, mia madre Maria Bonini di Montefosca. Mio nonno Giovanni Topatigh si trasferì in Australia nel 1926, mio padre, rimasto a casa, aveva solo due anni. Il nonno lavorava vicino a Brisbane, in campagna. La famiglia lo raggiunse nel 1936, mia mamma invece arrivò in Australia nel 1941.” Il racconto è di Maria Dupen, che assieme ad altri cinque figli di emigranti è ospite dell’Unione emigranti sloveni – Slovenci po svetu. “Un giorno vorrei portare qui i miei figli – ci dice ancora Maria – nei posti di cui i miei genitori mi hanno parlato, vorrei far vedere loro Montefosca dove vive ancora una zia, Lina Cencig, che ha 92 anni. Devi venire qui per poter ricevere e dare l’affetto alla gente del luogo e a questi posti.”