Tudi v Sloveniji se 1. maja praznuje praznik dela v spomin na žrtve delavskih protestov v Chicagu leta 1886. Uradno je bil praznik uzakonjen leta 1948 (vendar so ga praznovali že prej), Slovenija pa je med članicamu EU edina, kjer praznujejo tudi 2. maja. Statistični urad Republike Slovenije je pred praznikom dela objavil vrsto podatkov, ki so tako ali drugače povezani s to temo.
Lani se je število delovno aktivnih prebivalcev v primerjavi z letom 2017 še nekoliko (+2,2 %) povečalo: skupno je bilo tako delovno aktivnih v Sloveniji več kot 981 tisoč oseb. Stopnja delovne aktivnosti je bila 55,8-odstotna (+1,2% v primerjavi z letom prej). Kar zadeva obliko zaposlitve, je bilo 85 % delovno aktivnih prebivalcev zaposlenih, 12 % jih je bilo samozaposlenih, 3 % le-teh pa so pomagali družinskim članom. Velika večina delovno aktivnih je delala s polnim delovnim urnikom (89,3 %). Brezposelnih je bilo lani približno 53 tisoč (5,1 %), od katerih 24 tisoč že več kot eno leto. Brezposelnih žensk je bilo 27 tisoč, moških pa 26 tisoč. Delovno neaktivnih prebivalcev pa je bilo 724 tisoč, pri čemer so bili v glavnem taki, ki dela sploh ne želijo (667 tisoč), 53 tisoč bi jih želelo delati, a dela ne iščejo, takih, ki delo iščejo, vendar ga niso pripravljeni sprejeti v dveh tednih, pa je bilo 4 tisoč.
Leto 2018 je delavcem prineslo tudi za 3,4 % višjo povprečno mesečno bruto plačo. Ta je znašala 1.682 evrov. Povprečna mesečna bruto plača v javnem sektorju je bila še višja (1.946 evrov) in je lani narasla za 3 odstotke. Rast plač v zasebnem sektorju pa je bila celo 4-odstotna, vendar je bila povprečna bruto plača nižja od povprečne slovenske in je znašala 1.558 evrov.

Več v tiskani izdaji Novega Matajurja z dne 1. maja