Medtem ko že nekaj časa potekajo obnovitvena dela na cesti proti mejnemu prehodu Predel, država načrtuje v zgornjem Posočju še dva večja infrastrukturna projekta. Najpomembnejši bo nov viadukt v kobariškem klancu.

Direkcija za infrastrukturo se je lotila obnove dotrajanega vozišča od vasi Log pod Mangartom proti mejnemu prehodu z Italijo, kjer obnavlja dobre dva kilometra odseka. Poleg obnove vozišča je predvidena ureditev opornih in podpornih konstrukcij, ureditev odvodnjavanja ter cestne signalizacije in opreme. Dela bodo stala 4,7-milijona evrov, ki jih direkcija tudi financira. Gradbeniki bodo projekt izpeljali predvidoma začetek leta 2022.

Precejšen gradbeni zalogaj pa bo širitev ožine v prepadni steni pred trdnjavo Kluže. Zaenkrat je izdelana projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste in izvedbo zaščitnih ukrepov pred padajočimi skalnimi bloki s pobočji nad ožino. Država še pridobiva zemljišča, ki jih potrebuje za izvedbo.

Za širitev ceste pri trdnjavi Kluže bodo potrebne tudi popolne zapore. Foto Milan Štulc

Projekt predvideva postavitev podajno lovilnih sistemov v skupni dolžini 410 metrov. Mestoma bodo predvidoma nameščene tudi visoko natezne sidrane mreže v skupni kvadraturi 1920 kvadratnih metrov in navadne mreže v skupni kvadraturi 1080 kvadratnih metrov, pojasnjuje direkcija: »Cestišče bo rekonstruirano v celoti, prav tako bo izvedena tudi rekonstrukcija podpornih konstrukcij ceste.«

Ocenjena vrednost del znaša 2,56-milijona evrov. Pri obeh posegih bo poleg polovične zapore ceste potrebna tudi popolna zapora, ki pa jo bo možno prilagajati glede na potrebe lokalne skupnosti, napovedujejo na direkciji. Trajanje popolnih zapor bodo zato usklajevali z lokalno skupnostjo. Tako bi lahko prihodnje leto pričeli izvajati dela na brežinah, nakar bi leta 2022 in delno v letu 2023 obnovili cesto.

Dotrajana cesta je potrebna obnove. Foto Blaž Močnik

Z gradnjo interventne ceste med Kobaridom in Bovcem lanskega avgusta se priprave na gradnjo viadukta sicer že izvajajo. Služila bo za dostop interventnih vozil med rekonstrukcijo glavne ceste, po zaključku projekta pa bo ostala v uporabi kot del kolesarske povezave v soški dolini.

Dela bodo stala 1,7-milijona evrov, ki jih bo večinoma pokrila direkcija za infrastrukturo, medtem ko bo Elektro Primorska primaknila 334.000 evrov. Trenutno je treba urediti še približno 300 metrov ceste med Napoleonovim mostom in kampom s tremi premostitvami. Toda glede na pojasnila direkcije začetek gradnje viadukta še ni povsem dorečena. Projektna dokumentacija je namreč še v izdelavi. V načrtih je most skupne dolžine med krajnima opornikoma 80 metrov in podporni zidovi v skupni dolžini približno 380 metrov. Izdelava projektne dokumentacije bo zaključena predvidoma do konca letošnjega leta, napoveduje direkcija.