Tudi v šuolah Nediških dolin se je te drug tiedan končalo predvpisovanje učencu za prihodnje šuolske lieto. Številke, ki sta jih nam italijanska večstopenjska šuola an večstopenjska šuola z dvojezičnim poukom, ki imata sedež v Špietre, dala nieso pru razveseljive.scuole
Narlieuše novice parhajajo iz sriednje šuole, saj v Špietre an Svetim Lienartu bojo vse kupe 8 učencu vič, ku lietos.
Na manj gresta osnovna šuola an tudi vartac, tuole je kar narbuj skarbi, tudi zak v zadnjih lietih pru vartac je biu pokazu rast številko učencu.
Prihodnje lieto na vartacih (v Svetim Lienartu, Špietre, Podbuniesce an v dvieh sedežih dvojezičnega vartaca, v Špietre an v Sauodnji)  jih bo vse kupe 14 manj.
Osnovna šuola bo v Nediških dolinah imiela 12 otruok manj, sedež, ki bo narbuj zgubu je tista v Svetim Lienartu.
Dvojezična šuola bo imiela dva tretja razreda, ki bota štiela 15 an 14 učencu.
Trieba pa je še poviedat, de dvojezična šuola, cepru bo tudi drugo lieto imiela težave s prestori, saj je arzpartjena po vič hramu po Špietre, ima vič al manj le tisto številko vpisanih: 262.
V prihodnji tiednih pa bomo vidli, kuo je šlo predvpisovanje v Terskih dolinah, kjer je zmieraj odparto vprašanje dvojezičnega učenja.