Že dolgo se govori o tem, da je eden najbolj perečih problemov Benečije gospodarska nerazvitost. Zato so se pri Slovenski kulturno-gospodarski zvezi Videnske pokrajine odločili, da temo poglobijo in ji posvetijo serijo srečanj, na katerih bodo predstavili številne primere dobrih praks oziroma razvojnih priložnosti za to območje. Prvo srečanje bo v občinski dvorani v Špetru že v četrtek, 7. aprila, ob 18. uri, ko bo glavna tema program sodelovanja Interreg med Italijo in Slovenijo. Predavala bo vodja deželne “Službe za evropsko teritorialno sodelovanje, državno pomoč in splošne zadeve”, ki Deželo FJK predstavlja v Nadzornem odboru tega programa čezmejnega sodelovanja, Wania Moschetta. Tanja Peric in Fabio Paolini pa bosta predstavila rezultate projektov FARmEAT, pri katerem je imela pomembno vlogo Kmečka zveza, in kolesarske poti Alpe Jadran. Moderator bo Aljoša Sošol (tajništvo Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje GO). Glavna tema druge razprave, ki bo teden kasneje, in sicer v četrtek, 14. aprila, ob 18. uri, bo deželni načrt za razvoj podeželja 2014-2020, ki ga bo predstavila Serena Cutrano, predstavnica Organa upravljanja tega načrta in deželne Direkcije za kmetijske, gozdne in ribolovne vire. Svoji izkušnji bosta predstavila Alan Cecutti, ki upravlja svoje kmetijsko podjetje v Karnajski dolini, in Kaspar David Nickles (Tiere Viere iz Možnice). Moderator bo predsednik deželne Kmečke zveze Franc Fabec. V četrtek, 21. aprila, bo govor o perspektivah, ki jih nudi 21. člen zaščitnega zakona za slovensko manjšino 38/2001 in ki predvideva sredstva za družbeno-gospodarski razvoj ozemlja Videnske pokrajine, kjer živimo Slovenci. Več o tem bosta povedala deželni odbornik Gianni Torrenti in Pavel Slamič, ki vodi deželno službo za manjšinske jezike. Pozitivne primere razpisov gorskih skupnosti pa bosta predstavila funkcionarja Gorske skupnosti za Guminsko, Kanalsko in Železno dolino Alessandro Oman oziroma Ter, Nadiža, Brda Michele Coren. Moderator bo deželni tajnik SKGZ Livio Semolič. Ciklus srečanj o gospodarskih perspektivah Benečije se bo zaključil v sredo, 4. maja.spietar16

 

Idee ed opportunità per lo sviluppo del territorio La SKGZ (Unione culturale ed economica slovena) della provincia di Udine organizza una serie di incontri per approfondire il tema dello sviluppo del territorio. Il primo incontro è in programma giovedì 7 aprile, alle ore 18, nella sala consiliare di S. Pietro e sarà dedicato al programma di cooperazione Interreg V-A Italia – Slovenia. Ne parlerà il direttore del Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali della Regione Friuli Venezia Giulia Wania Moschetta. Tanja Peric e Fabio Paolini illustreranno invece i risultati ottenuti con i progetti FARmEAT e Ciclovia Alpe Adria Radweg. Tema principale del secondo incontro, il 14 aprile, sarà il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma FVG, mentre il 21 aprile si parlerà delle opportunità offerte dall’articolo 21 della legge di tutela degli sloveni e dai bandi delle comunità montane. Il ciclo di conferenze si chiuderà mercoledì 4 maggio sempre a San Pietro al Natisone.