Protikorupcijski zakon 3/2019 (znan kot “spazza corrotti”), ki ga je italijanski parlament odobril na predlog Gibanja 5 zvezd, bi lahko povzročil velike težave manjšim društvom in organizacijam. Zakon, s katerim so želeli njegovi predlagatelji in podporniki omejiti oziroma preprečiti koruptivna ravnanja, v 20. členu pravzaprav izenačuje društva, fundacije oziroma organizacije, ki imajo v svojih odborih sedanje ali nekdanje (upošteva se odbobje zadnjih desetih let) izvoljene politične predstavnike ali člane statutarnih organov kake politične organizacije, s političnimi strankami in gibanji oziroma predvideva zanje enaka pravila ter obveznosti. Določilo bi lahko torej močno prizadelo delovanje predvsem manjših krajevnih društev, ki v glavnem delujejo na prostovoljni osnovi. Na to so opozorili deželni svetniki Demokratske stranke Cosolini, Bolzonello, Conficoni, Da Giau, Iacop, Marsilio, Moretti, Russo, Santoro in Shaurli ter SSK Igor Gabrovec, ki so 14. marca s svetniško pobudo pozvali predsednika FJK Massimiliana Fedrigo in njegov odbor, naj posredujeta pri italijanski vladi in deželnih parlamentarcih ter zahtevata, naj se ustrezno popravi zakon. Igor Gabrovec je s tem v zvezi izpostavil predvsem negativne posledice za slovensko manjšino, ki se lahko ponaša z izredno bogatim organiziranim sistemom društev in ustanov, ki delujejo na različnih področjih. “Ker smo jezikovna manjšina, je število ljudi, ki so pripravljeni prevzeti vodilne funkcije v društvih, omejeno in zelo pogosto se dogaja, da izvoljeni predstavniki – zlasti v občinskih svetih – ali člani vodstev strank oziroma političnih gibanj obenem sodelujejo tudi v odborih društev,” je razložil.
Tudi v Benečiji imamo več društev, v katerih so člani glavnega odbora sedanji ali nekdanji občinski svetniki ali svetnice. Med temi so na primer KD Ivan Trinko, Beneško gledališče, Študijski center Nediža, Planinska družina Benečije in Center za kulturne raziskave.

Več v tiskani izdaji Novega Matajurja, ki je izšla 20. marca