scuole_licejPotle, ki je puno liet gostil dvojezično šuolo, bi lahko hram, ki ga vsi poznajo ku College v Špietru, preca postau an licej.
Ne pa ku tisti, ki so že na teritoriju. Pa nieki posebnega, podoban tistemu, ki je v Celovcu, kjer se mladi učijo po italijansko, niemško an sloviensko.
Ideja je paršla, kar so se vsi tarje ravnatelji šuol, ki so v Špietre, srečal v pandiejak, 16. novemberja, kupe z županom Marianom Zufferlijem an z odborniki videnske pokrajine Beppinom Govettom an Carlom Teghilom.
Nino Ciccone, ki vodi italijansko šuolo, Sonja Klanjšček za dvojezično an Patrizia Pavatti od Convitta Paolo Diacono so se strinjal, de bi tela rešitev po adni strani zagotovila, de bi se bivši učenci dvojezične lahko učil po sloviensko tud na višji šuoli, takuo ku bi tielo puno staršu.
Po drugi strani pa bi tela ponudba tud obogatila, arzšierla, ponudbo šuol, ki so donas na telem teritoriju.
An ki, čepru je v Nediških dolinah nimar manj ljudi, še napri rastejo, pru zak je kvaliteta špietarskih šuol zelo vesoka.