Slovenski visokošolski Sklad Sergij Tončič  razpisuje podpore za akademsko leto 2019/2020 rednim študentkam in študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe. O številu podpor in zneskih bo odločal odbor Sklada. Prednost imajo študenti, ki imajo slabše finančne razmere. Vsi interesenti naj prošnji, ki mora vsebovati številko telefona, mobitela in naslov elektronske pošte, priložijo fotokopijo osebnega dokumenta, Curriculum vitae, potrdilo o dokončani višji srednji šoli s slovenskim učnim jezikom, potrdilo o vpisu na fakulteto in izpis opravljenih izpitov, družinski list in obrazec ISEE. Dokumentacijo naj prosilci pošljejo po pošti ali vročijo osebno v zaprti ovojnici na sedežu Sklada (Slovenski visokošolski Sklad Sergij Tončič, Ulica Ginnastica 72, 34142 Trst) najkasneje do 15. novembra.