knjiznicaSlovenski kulturni utrip v Kanalski dolini je od petka, 7. marca, še večji, saj so v prostorih Slovenskega kulturnega središča Planika v Ukvah slovesno odprli razširjeno knjižnico Salvatoreja Venosija z urejeno čitalnico. Knjižnični fond šteje zdaj skoraj deset tisoč enot, saj je že obstoječa knjižnica od novembra bogatejša za zapuščino 5.345 knjig slovenskega jezikoslovca in etnologa prof. Janeza Dolenca, ki mu je posvečena posebna sekcija. Knjižnica s čitalnico, kjer bodo na razpolago tudi slovenske publikacije in časopisi iz zamejstva (in v bodoče tudi iz Slovenije), pa je zdaj ena največjih zasebnih knjižnic v videnski pokrajini. Na otvoritvenem večeru je predstavnik Sks Planika Rudi Bartaloth uvodoma omenil, kako je Salvatore Venosi že pred tridesetimi leti, ko so začeli z zbiranjem knjig, želel, da bi v Kanalski dolini imeli knjižnico s čitalnico. Zdaj so se njegove želje končno uresničile, za knjižnico pa predstavlja neizmerno obogatitev dar družine prof. Dolenca. Povedal je, kako so s posredovanjem Barbare Ivančič Kutin navezali stike z družino pokojnega raziskovalca in kako težavno je bilo sploh prepeljati to obsežno zbirko skoraj šest tisočih knjig (poskrbeli so tudi za njihov popis, katalog pa izročili družini) v Ukve. Bartaloth je še izrazil željo, da bi srečanja v tej knjižnici vedno potekala v domačem in prijetnem vzdušju in da bi v Kanalski dolini vse bolj ustvarjali kulturo s pomembnimi dogodki. Pri tem je izpostavil prizadevanja za ohranitev krajevnih narečij, pomen tečajev slovenščine in plodno sodelovanje z Glasbeno Matico, drugimi društvi, ki delujejo na teritoriju, in s prijatelji iz Koroške. knjiznica3Predsednica Sks Planika Nataša Gliha Komac je poudarila poseben pomen, ki ga ima slovenska knjižnica v Kanalski dolini, kjer še vedno ni sistematičnega poučevanja slovenskega jezika. Napovedala je tudi, da se bodo zavzeli, da bi knjižnico v bodoče vključili v širši sistem slovenskih knjižnic, sicer pa bo to “prostor slovenske kulture, kjer bodo organizirali dogodke, bralne delavnice in glasbene večere.” Pri Sks Planika bodo poleg tega še nadaljevali z raziskovalno dejavnostjo, tekom leta pa naj bi v okviru evropskega projekta ZborZbirk odprli tudi info točko in uredili interaktivno razstavo starih oblačil. Ob koncu pa je dodala, da si želi, da bi “zbirka potovala iz rok v roke in širila in pomagala preživeti slovenski kulturi in jeziku v Kanalski dolini.” Da so knjige prišle tja, kjer jih najbolj potrebujejo, so prepričani tudi v družini prof. Dolenca, zadovoljni pa so tudi zato, ker je zbirka ostala cela, saj bi bil sicer izničen rezultat dolgoletne strasti uglednega slovenskega etnologa in jezikoslovca. Njihova želja pa je, da bi v Kanalski dolini organizirali čim več prireditev in bogatili svoj kulturni prostor, v katerega življenje je slovenščina povsem vpeta, kot je ob zaključku prijetnega večera poudarila tudi Nataša Gliha Komac.

Fotogalerija na naši strani Facebook

***

knjiznica2Presso la sede del Centro culturale sloveno Planika è stata inaugurata a Ukve/Ugovizza nella Valcanale l’ampliata biblioteca “Salvatore Venosi” che ora ha un patrimonio librario di quasi diecimila volumi ed è una delle più grandi raccolte private nella provincia di Udine. Da novembre 2013 ha in dotazione l’eredità del linguista e etnologo sloveno prof. Janez Dolenc (5.345 libri) a cui è stata dedicata una sezione. La libreria ha anche una sala di lettura in cui sono consultabili, tra l’altro, le pubblicazioni ed i giornali sloveni editi in Friuli Venezia Giulia ed in Slovenia.