Občino Rezija bo še pet let vodila županja Anna Micelli, ki je bila na lokalnih volitvah 8. in 9. junija edina kandidatka. Prejela je 512 glasov, sicer pa je bilo jasno, da bo potrjena, že 9. junija pozno popoldne, ko so v dolini pod Kaninom presegli udeležbeni kvorum, ki od letos v primeru enega samega kandidata oziroma kandidatke znaša 40 %. Na koncu je bila volilna udeležba v Reziji 50-odstotna, skoraj 10 odstotkov nižja kot leta 2019 (volilo je 146 volivcev manj), ko so bili županski kandidati trije in se je na volišča odpravilo 59,59 % upravičencev. Ustanovna seja novega občinskega sveta, v katerem bo v novem mandatu le osem svetnic oziroma svetnikov (mest na razpolago je bilo deset, a je imela edina lista le osem kandidatk in kandidatov), bo v ponedeljek, 24. junija, ob 20. uri na Ravanci. V njem bodo listo Vota Resia predstavljali Fabio Copetti (85 preferenc), Arianna Siega (67), ki je z 28 leti najmlajša svetnica, dosedanji podžupan Giuliano Fiorini (62), Valentina Lorenzi (62), Giovanni Casapulla (50), Carmela Barile (31), Daniela Marina Negro (17) in Bruno Tosoni (16). Fabio Copetti in Giovanni Casapulla bosta tudi občinska odbornika.
Sicer pa si županja Anna Micelli s svojo novo ekipo namerava še naprej prizadevati za lokalno skupnost oziroma za to, da bo v dolini mogoče živeti. “Rezija bo živa, samo če bomo tu zadržali ljudi, za kar pa jim moramo nuditi potrebne storitve,” stalno poudarja izredno aktivna prva občanka, ki je po izvolitvi napovedala tudi lepo novico, in sicer položitev temeljnega kamna za gradnjo nove šole. To naj bi se zgodilo pred koncem meseca, potem ko so na območju, kjer bo stalo novo, bolj funkcionalno in varno šolsko poslopje (sedanje je bilo na bližnji lokaciji zgrajeno po potresu leta 1976, ko je bilo v Reziji približno 180 šoloobveznih otrok, zdaj pa jih vrtec, osnovno in nižjo srednjo šolo obiskuje samo še okrog 50, poleg tega pa sedanji šolski sedež ne odgovarja več varnostnim predpisom, op. ur.), porušili lesene barake in poskrbeli za odstranjevanje azbesta in potrebno bonifikacijo. Za ta pomemben projekt so poleg deželnih pridobili tudi sredstva iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.
“Poskrbeti za šolo je naša prednostna naloga,” pravi županja, “saj z njo zagotavljamo lokalni skupnosti, predvsem mladim družinam, pomembne storitve in priložnosti.”
Županja je prepričana, da je to pomemben znak upanja v prihodnost, ob tem pa spominja, da bodo kmalu v dolini nastala tudi nova delovna mesta, saj se bo mednarodno uveljavljeno podjetje Eurolls, ki ima že skoraj dve leti svoj proizvodni center tudi v Bili, v Reziji še dodatno razširilo. Preko javnega poziva občine si je namreč zagotovilo še poslopje v Osojanih. Računajo, da bodo lahko v bodoče tu zaposlili še 30 ljudi.
Kar zadeva varnost, pa županja, ki tako kot vsa skupnost nestrpno pričakuje, da bo edina cesta, ki z Bile vodi v dolino in po kateri zaradi posledic požara leta 2022 promet v določenem odseku še vedno poteka izmenično, tudi spominja, da so že januarja začeli postavljati totemske stolpe za klice v sili, ki za komuniciranje uporabljajo napredno satelitsko tehnologijo. Dolina Rezije in še zlasti njeni najbolj odročni predeli na meji s Slovenijo sodijo namreč med tiste kraje, ki so slabo ali sploh niso pokriti z mobilnim ali stacionarnim omrežjem. Totemske stolpe so postavili v bližini Učje, na prelazu Karnica in v Liščacah ob gozdni cesti, ki vodi do slapu Barman.