Tudi na večstopenjski dvojezični šoli Pavla Petričiča v Špetru je v ponedeljek, 11. septembra, ponovno zazvonil šolski zvonec. Začetek novega šolskega leta bo tokrat končno bolj umirjen, saj ima šola od januarja letos na razpolago obnovljene prostore v Ažlinski ulici, potem ko je bila od leta 2010 razpršena na treh ločenih sedežih v Špetru. “Poleti je naše učno in neučno osebje nadaljevalo s selitvijo, saj smo morali izprazniti prostore v bivšem učiteljišču in v dijaškem domu,” nam je povedala ravnateljica Sonja Klanjšček. Sicer pa tudi letos ni šlo brez zapletov. Prav teden pred začetkom pouka, ko je bilo z birokratskega vidika ogromno dela, so namreč zaradi udara strele ostali brez telefonske in internetne povezave, tako da so bili otežkočeni tudi stiki z družinami otrok. “Pomagati smo si morali z zasebnimi telefoni, nekateri pa so nam pri sebi doma nudili povezavo do interneta. Upajmo, da bodo okvare čim prej odpravljene.”
V ponedeljek je šolski prag v Špetru (in v oddelku dvojezičnega vrtca v Sovodnji) prestopilo 276 otrok. V nasprotju s prejšnjimi leti, ko je padal rekord za rekordom, so letos zabeležili rahel padec v številu vpisov. Dvojezično šolo Pavla Petričiča bo namreč letos obiskovalo deset učencev manj kot lani. Tudi letos pa je pravzaprav edina stopnja izobraževanja, pri kateri se je število vpisanih zmanjšalo, otroški vrtec (ostaja pa najbolj obiskovan vrtec v Nadiških dolinah). Letos ga bo obiskovalo 75 otrok (najmlajših je 22), 18 manj kot lani in 26 manj kot pred dvema letoma.
“Padec vpisov v vrtec je zaskrbljujoč znak. Manjše število otrok sicer ni odvisno od kakovosti naše vzgojno-izobraževalne ponudbe, temveč je odraz nižje rodnosti zaradi pomanjkanja zaposlitvenih možnosti zaradi krize. S tem problemom se soočajo tudi drugod na Videnskem, pa tudi na Tržaškem in Goriškem. V naših dolinah pa je ta kriza še bolj občutena: tudi med letom smo namreč izgubili nekaj otrok, ker so se mlade družine izselile v tujino, ker tu pri nas niso dobili službe,” nam je razložila Klanjščkova. Nov porast števila vpisov pa so zabeležili v dvojezični osnovni šoli, kjer bo letos že 142 učencev (osem več kot lani). Prvošolcev bo 37, tako da bodo v Špetru spet imeli dva prva razreda in skupno kar osem razredov. Dijakov v nižji srednji šoli pa bo že tretje leto zapored 59, med katerimi jih bo 23 obiskovalo prvi razred.
Tako kot za vrtec tudi za osnovno in za nižjo srednjo šolo pa velja, da prihajajo učenci in dijaki iz širokega območja, tako da je vsako leto eno pomembnih vprašanj, ki jih skušajo rešiti tudi s pomočjo Zavoda za slovensko izobraževanje, prevoz otrok.
“Letos na žalost zaenkrat nimajo zagotovljenega prevoza štirje otroci iz občine Podbonesec. Tamkajšnja uprava nam je namreč sporočila, da ne bo več nudila prevoza otrok v vrtce v sosednjih občinah, ker imajo v Podbonescu svoj vrtec in bo torej to storitev zagotovila samo tistim otrokom, ki obiskujejo njihov vrtec.”
Kar zadeva učno in neučno osebje, pa ostaja še nekaj nepokritih mest, saj čakajo na dokončno odobritev lestvic. Šolska ponudba pa bo v vsakem primeru tudi letos zelo bogata. “Imamo zelo prizadevno osebje, ki uspešno sestavlja projekte in se prijavlja na razpise, predvsem v okviru nacionalnega operativnega programa (PON) za izobraževanje, ki se financira iz evropskih skladov. Tako bomo imeli tudi letos nekaj dodatnih sredstev in bomo lahko še okrepili našo ponudbo. Nadaljevali bomo tudi sodelovanje z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji in si prizadevali, da ohranimo tečaje, krožke in delavnice, ki so se tudi z jezikovnega vidika izkazali za izredno koristne.”