Predsednik Slovenije Borut Pahor si želi, da bi državni zbor čim prej sprejel potrebne spremembe volilne zakonodaje, da se odpravi vprašanje neustavnosti. Ustavno sodišče je namreč decembra lani dosodilo, da volilni okraji, ki so jih določili pred prvimi slovenskimi volitvami, niso več ustrezni, saj je med njimi po številu volilnih upravičencev prevelika razlika, poleg tega pa ni povsod upoštevano merilo o geografski zaokroženosti. Pahor je tako gostil že nekaj srečanj s predstavniki parlamentarnih strank, medtem so preučili prve predloge o preoblikovanju volilnih okrajev, da bi bila razlika med njimi čim manjša (do 10 %), razpravljali pa so tudi o možnosti uvedbe relativnega in neobveznega prednostnega glasu (za absolutni preferenčni glas ni potrebne podpore). V tem primeru bi okraje ukinili in bi ostale le volilne enote.
Zadnje delovno srečanje je bilo v petek, 12. julija. Na njem so se dogovorili, da bo predlog sprememb volilne zakonodaje, ne glede na to, če bo šlo za uvedbo preferenc ali za preoblikovanje okrajev (trenutno noben predlog nima potrebne večine), vložen s podpisi poslancev. Nekateri ustavni pravniki, s katerimi se je posvetoval slovenski predsednik, sicer niso prepričani, da bi z uvedbo realtivnega prednostnega glasu zadostili zahtevam ustavnega sodišča. Zato se Pahorju zdi bolj smiselno, da bi najprej ustrezno preoblikovali okraje, nato pa nadaljevali pogajanja, da bi prišli do uvedbe prednostnega glasu. Sogovorniki se bodo naslednjič sestali sredi septembra, takrat pa bodo na srečanje povabljeni tudi ustavni pravniki, ki so izrazili pomisleke nad ustavno nespornostjo relativnega prednostnega glasu. Predmet srečanja bo predlog o preoblikovanju okrajev.

Več v tiskani izdaji Novega Matajurja z dne 17. julija