Predsednica dežele FJK Debora Serracchiani se je med obiskom v Karnajski dolini sredi avgusta prepričala na lastne oči, koliko škode je letošnja zmrzav povzročila v Tipani in goratem delu sosednjih občin Ahten in Fojda. Spremljala sta jo predsednik deželnega sveta Franco Iacop in deželni svetnik Cristiano Shaurli. Županom prizadetih krajev je orisala ukrepe deželne vlade za premostitev kriznega stanja, zavzela se je tudi za sinergijo med krajevnimi upravami in privatnimi podjetji. Ob tej priložnosti je obiskala tudi agriturizem Brez mej v Prosnidu.Brezmej