Severnoprimorski župani navkljub državnim ukrepom za pomoč gospodarstvu zaradi koronavirusne bolezni vladi predlagajo posebno obravnavo severozahodnega obmejnega območja. Italija, ki je povsem ohromljena zaradi bolezni covid-19, je namreč glavna gospodarska partnerica po uvozu in izvozu goriške statistične regije.

Župani so z izjemo občine Vipava enotni, da je zaradi italijanske situacije severnoprimorsko gospodarstvo še dodatno prizadeto. »V regiji pričakujemo posebno obravnavo tako z vidika priprave specifičnih ukrepov kot z vidika višine pomoči, ki se bo dodeljevala posameznim ciljnim skupinam podjetnikov. Ker je Italija najbolj prizadeta država, bo njeno prebivalstvo izgubilo velik delež kupne moči. Zaradi odvisnosti od italijanskega trga bodo naša podjetja tudi počasneje okrevala,« ocenjujejo župani.

Vir: GZS

Gospodarska zbornica območja ugotavlja, da je koronavirus posledično prizadel dejavnost prometa in skladiščenja, gostinstvo ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti. Težave so že prešle tudi na vsa druga področja delovanja, kjer se podjetja soočajo s problemi zaradi nezmožnosti odpreme, dobave materiala, likvidnostnimi težavami in pomanjkanjem zaščitnih sredstev.

V mestni občini Nova Gorica pričakujejo tudi velik izpad dohodka zaradi zaprtja podjetij na področju igralništva, celotno območje pa bo čutilo posledice v turistični dejavnosti. »Občutno pa bo narasla obremenitev občinskih proračunov s socialno pomočjo. Zagotovo se bo povišalo število oseb v stiski zaradi odpuščanj in pošiljanja na čakanje.«

Župani vladi predlagajo upoštevanje ukrepov, kot so odpis prispevkov in davkov podjetjem z visokim upadom dohodkov, nadomestilo stroškov dela za enoosebne družbe in samozaposlene, subvencije za plačilo stroškov porabe električne energije in komunalnih storitev za podjetja, oprostitev plačila najemnin za nepremičnine v lasti države in občin ter upoštevanje upada dohodkov zaradi epidemije pri oceni bonitete poslovanja podjetij. Če bo vlada ustanovila sklad za pomoč oškodovanim podjetjem, predlagajo, da se pomoč v sorazmerno večjem deležu dodeli podjetjem v Goriški regiji.

Delež uvoza iz Italije je na severnoprimorskem s 464 milijoni evrov leta 2018 znašal kar 41 odstotkov, medtem ko so tamkajšnje družbe izvozile za dobrih 377 milijonov, kar predstavlja 26-odstotni delež vsega izvoza.

»Zaradi situacije v Italiji je gospodarstvo ob zahodni meji močno prizadeto. Ob meji poteka intenzivna dnevna čezmejna migracija delovne sile. Ponujamo različne storitve, ki so se v regiji razvile vzporedno z rastočo igralniško dejavnostjo in jih koristijo italijanski kupci,« pravi direktorica Severno Primorske gospodarske zbornice Nevenka Volk Rožič.