Krovni organizaciji SKGZ in SSO sta se kritično odzvali na predloge spreminjanja državne in deželne zaščitne zakonodaje za Slovence v Italiji. Gre za predlog spremembe zakona 38/2001, ki ga je vložil poslanec Roberto Novelli, na deželni ravni pa za načrt deželne vlade o ustanovitvi posebnega registra za društva, ki izvajajo ukrepe v korist krajevnih govorov v Reziji, Kanalski, Terski in Nadiških dolinah.
Novelli med drugim predlaga preštevanje članov manjšinskih skupnosti v naši deželi, da bi bolj pravično porazdelili sredstva. SKGZ in SSO pa menita, da je to jasen poskus oškodovanja Slovencev v naši deželi, še zlasti v najšibkejšem delu manjšine, in sicer v Benečiji, Nadiških in Terskih dolinah ter Reziji.
Prav tako zaskrbljujoč je po mnenju krovnih organizacij predlog spremembe deželnega zakona za Slovence 26/2007. “Novi register bi ustvaril nova trenja na območju videnske pokrajine, kjer se izvaja zaščitni zakon 38/2001,” opozarjata SKGZ in SSO, ki sicer dopuščata deželni upravi možnost, da pomaga društvom, ki delujejo za ovrednotenje jezikovnih različic na Videnskem – register bi bil namenjen organizacijam, ki se nimajo za slovenske, in bi bil paralelen registru slovenskih organizacij, v katerem so tudi številna slovenska društva iz videnske pokrajine, ki se zavzemajo za krajevna narečja -, “vendar ne tako, da se sprevrača deželni zaščitni zakon”.
SKGZ in SSO sta tudi izpostavila, da sta bila oba ukrepa, s katerima bi dejansko znižali sedanjo raven zaščite, pripravljena brez posvetovanja s slovensko narodno skupnostjo v naši deželi, pa čeprav bi bil za take spremembe zakonodaje “ta korak obvezen, če je res, da živimo v državi, ki ima dolgo demokratično tradicijo in ima zaščito jezikovnih ter narodnih manjšin zapisano v republiški ustavi in deželnem statutu.” SKGZ in SSO pa pričakujeta tudi odločno reakcijo in pomoč Slovenije, da se oba predloga umakneta.
Predlog deželne vlade bodo danes, 12. junija, vsekakor obravnavali tudi na prvi seji nove posvetovalne komisije za slovensko jezikovno manjšino v Trstu. Namene deželne uprave bo predstavil pristojni odbornik Pierpaolo Roberti.