Po deželni posvetovalni komisiji za slovensko manjšino, ki je junija letos začela nov mandat, bodo v teku poletja dokončno imenovani tudi vsi člani novega Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine, ki ga predvideva zaščitni zakon 38/2001. Omenjeni organ sestavlja dvajset članic in članov, med katerimi mora biti vsaj deset pripadnikov slovenske skupnosti v Italiji. Sedem članic in članov je medtem že izbral deželni svet (člane imenujejo še italijanska vlada, deželna vlada in skupščina slovenskih izvoljenih predstavnikov v krajevnih upravah). To so Andrea Crismani, Ivo Gherbassi, Livia Lutman, Sabrina Morena, Elisabetta Pian, Marco Frandolic in Sandor Tence. SKGZ in SSO pa sta kot skupnega kandidata za predsednika novega odbora uradno predlagala odvetnika Marca Jarca, ki je bil že v prejšnjem mandatu član paritetnega odbora in je s svojim delom tudi prispeval k ustanovitvi deželnega centralnega urada za slovenski jezik. Jarc je tudi občinski svetnik v Doberdobu in je blagajnik SSK (v stranki je tudi Gabrovčev namestnik).
Prejšnja predsednica paritetnega odbora je bila Ksenija Dobrila, ki zdaj vodi SKGZ. Pred njo so odbor vodili še Jole Namor, Bojan Brezigar in Rado Race.