Kandidata za predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze, Ksenija Dobrila in Igor Kocijančič, sta se v prejšnjih dneh srečala s člani krovne organizacije in delegati, ki bodo 9. marca 2019 v tržaškem Kulturnem domu izbirali novega predsednika. Na soočenjih v Gorici, Čedadu in Trstu, ki jih je vodil predsednik Rudi Pavšič, so sodelovali tudi pokrajinski predsednik oziroma predsednici Igor Tomasetig, Maja Humar in Luigia Negro ter predsednik volilne komisije Aleš Waltritsch. Kandidata sta predstavila svoje glavne programske usmeritve, v razpravi pa so se številni prisotni dotaknili nekaterih osrednjih problematik vezanih na našo narodno skupnost in na samo SKGZ.
Kandidata sta izpostavila svoje poglede na aktualne tematike, kot so parlamentarno zastopstvo, vprašanje jezika in narodnosti, sodelovanje s sorodno krovno organizacijo SSO, finančno-gospodarska problematika ter specifična pokrajinska vprašanja. V programih kandidatov ni bistvenih razlik, saj oba soglašata, da mora SKGZ vzpostaviti tesnejše povezovanje s članicami in celotnim teritorijem ter ohraniti dialog z vsemi institucionalnimi sogovorniki v interesu naše narodne skupnosti.
Predsedniška kandidata se bosta javnosti predstavila v ponedeljek, 4. marca, njuna programska izhodišča pa bosta predstavila na samem kongresu, na katerem bodo delegati s tajnim glasovanjem izbrali novega deželnega predsednika SKGZ.