Na kongresu Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki bo v Kulturnem domu v Trstu v soboto, 9. marca, bosta za mesto predsednika kandidirala Ksenija Dobrila in Igor Kocijančič. Novega predsednika ali predsednico, ki bo nasledil/a Rudija Pavšiča, ki je to krovno organizacijo Slovencev v Italiji vodil več kot dvajset let, bo volilo 240 delegatov, ki so izraz organizacij, ustanov in individualnih članov SKGZ. Pred kongresom pa se bosta kandidata predstavila v vseh treh pokrajinah, kjer deluje SKGZ, in zbranim orisala tudi glavne smernice svojih programov. V Čedadu bo srečanje v torek, 19. februarja, ob 18.30 na sedežu KD Ivan Trinko (in same zveze). Dan prej bo ob 20. uri srečanje s kandidatoma v goriškem Kulturnem domu, 21. februarja pa bo ob 18. uri še soočenje v Gregorčičevi dvorani v Trstu.
Ksenija Dobrila se je rodila v Trstu 11. novembra 1959. Po zaključenem študiju na Državnem učiteljišču Antona Martina Slomška se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Trstu, kjer je diplomirala leta 1984. V mladih letih je bila gojenka Glasbene matice, članica športne in gledališke sekcije pri društvu Ivan Cankar, članica Tabornikov RMV ter SAG-a. Od leta 1978 je poučevala na šolah s slovenskim učnim jezikom, leta 1990 je bila na osnovi natečaja imenovana za ravnateljico Didaktičnega ravnateljstva v Dolini, kasneje pa je obenem krila funkcijo v.d. ravnatelja na Didaktičnem ravnateljstvu pri Sv.Jakobu, na Državni nižji srednji šoli Sv. Cirila in Metoda in na Znanstvenem liceju France Prešeren v Trstu in v Trstu. Od oktobra 2014 je predsednica Institucionalnega paritetnega odbora. Je tudi članica Nadzornega odbora Narodne in študijske knjižnice ter članica SLORI-ja. V obdobju 2009-20013 je v Deželni posvetovalni komisiji za slovensko manjšino predstavljala šolsko komponento, v preteklosti je bila članica Meduniverzitetne mešane komisije, Deželne komisije za slovensko šolo ter Sindikata slovenske šole.
Igor Kocijančič se je rodil v Trstu 7. oktobra 1962. Maturiral je na Državnem učiteljišču Antona Martina Slomška in se nato vpisal na Fakulteto za šport na ljubljanski univerzi. Študija ni zaključil. Bil je član košarkarske sekcije Športnega združenja Bor, kjer je kasneje postal trener mladinskih ekip. Bil je član mladinskega odbora SKGZ ter član KPI (kasneje SKP). V obdobju študija v Ljubljani je bil predsednik Kluba zamejskih študentov ter sodeloval s športno redakcijo Primorskega dnevnika. V Moskvi je v letu 1989 opravil tečaj ruščine. Leta 1991 se je zaposlil na Občini Devin Nabrežina s funkcijo prevajalca. Leta 2000 je na osnovi vsedržavnega razpisa nastopil službo na tržaški prefekturi, kjer se trenutno ukvarja s prosilci za azil in prevajanjem. Bil je rajonski svetnik za Sv. Ivan, Lonjer in Katinaro (1987-1989), občinski svetnik v Trstu (1997-2003) ter deželni svetnik (2003-2013). V preteklosti je bil predsednik ŠZ Bor in član upravnega odbora Glasbene matice. Od leta 2015 je predsednik AKK Bor, pri ZSŠDI pa je podpredsednik za Tržaško.